Matura z matematyki 2005 - Arkusz i odpowiedzi - MatFiz24.pl

Matura z matematyki 2005 – Maj podstawowa

Majowa matura z matematyki 2005 przeszła już do historii. Zobacz arkusz i odpowiedzi – oceń skalę trudności zadań. Sprawdź, czy poradziłbyś sobie z arkuszem Centralnej Komisji Edukacyjnej?

Arkusz i odpowiedzi Centralnej Komisji Edukacyjnej

  • Matura z matematyki 2005 – Maj Poziom Podstawowy – Arkusz CKE
  • Matura z matematyki 2005 – Maj Poziom Podstawowy – Odpowiedzi CKE

Zadania maturalne z matematyki 2005 – odpowiedzi

Zadanie 1. (3 pkt)

W pudełku są trzy kule białe i pięć kul czarnych. Do pudełka można albo dołożyć jedną kulę białą albo usunąć z niego jedną kulę czarną, a następnie wylosować z tego pudełka jedną kulę. W którym z tych przypadków wylosowanie kuli białej jest bardziej prawdopodobne? Wykonaj odpowiednie obliczenia.

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 2. (4 pkt)

Dany jest ciąg \(\left( {{a_n}} \right)\,,\) gdzie \({a_n} = \frac{{n + 2}}{{3n + 1}}\quad dla\quad n = 1,2,3…\) Wyznacz wszystkie wyrazy tego ciągu większe od \(\frac{1}{2}.\)

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 3. (4 pkt)

Dany jest wielomian \(W\left( x \right) = {x^3} + k{x^2} – 4.\)
a) Wyznacz współczynnik k tego wielomianu wiedząc, że wielomian ten jest podzielny przez dwumian x + 2.
b) Dla wyznaczonej wartości k rozłóż wielomian na czynniki i podaj wszystkie jego pierwiastki.

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 4. (5 pkt)

Na trzech półkach ustawiono 76 płyt kompaktowych. Okazało się, że liczby płyt na półkach górnej, środkowej i dolnej tworzą rosnący ciąg geometryczny. Na środkowej półce stoją 24 płyty. Oblicz, ile płyt stoi na półce górnej, a ile płyt stoi na półce dolnej.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu
  • Ucz się matematyki już od 25 zł. Instrukcja premium
  • Uzyskaj dostęp do całej strony MatFiz24.pl
  • Wesprzyj rozwój filmów matematycznych
Zaloguj się lub Wykup
Sprawdź Wykup
Anuluj
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 15 dni za 25.00 zł.
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 90 dni za 65.00 zł.
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 180 dni za 87.00 zł.

Kup abonament na 15 dni

25.00 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 15 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Kup abonament na 90 dni

65.00 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 90 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Kup abonament na 180 dni

87 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 180 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Anuluj
Zadanie 5. (4 pkt)

Sklep sprowadza z hurtowni kurtki płacąc po 100 zł za sztukę i sprzedaje średnio 40 sztuk miesięcznie po 160 zł. Zaobserwowano, że każda kolejna obniżka ceny sprzedaży kurtki o 1 zł zwiększa sprzedaż miesięczną o 1 sztukę. Jaką cenę kurtki powinien ustalić sprzedawca, aby jego miesięczny zysk był największy?

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 6. (6 pkt)

Dane są zbiory liczb rzeczywistych: \[A = \left\{ {\;x:\left| {x + 2} \right|\left\langle 3 \right.} \right\}\] \[B = \left\{ {\;x:{{\left( {2x – 1} \right)}^3} \le 8{x^3} – 13{x^2} + 6x + 3} \right\}\] Zapisz w postaci przedziałów liczbowych zbiory A, B, A ∩ B oraz B − A.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 7. (5 pkt)

W poniższej tabeli przedstawiono wyniki sondażu przeprowadzonego w grupie uczniów, dotyczącego czasu przeznaczanego dziennie na przygotowanie zadań domowych.

Rachunek prawdopodobieństwa Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 8. (6 pkt)

Z kawałka materiału o kształcie i wymiarach czworokąta ABCD (patrz na rysunek poniżej) wycięto okrągłą serwetkę o promieniu 3 dm. Oblicz, ile procent całego materiału stanowi jego niewykorzystana część. Wynik podaj z dokładnością do 0,01 procenta.

Okrag wpisany w czworokąt Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 9. (6 pkt)

Rodzeństwo w wieku 8 i 10 lat otrzymało razem w spadku 84100 zł. Kwotę tę złożono w banku, który stosuje kapitalizację roczną przy rocznej stopie procentowej 5%. Każde z dzieci otrzyma swoją część spadku z chwilą osiągnięcia wieku 21 lat. Życzeniem spadkodawcy było takie podzielenie kwoty spadku, aby w przyszłości obie wypłacone części spadku zaokrąglone do 1 zł były równe. Jak należy podzielić kwotę 84100 zł między rodzeństwo? Zapisz wszystkie wykonywane obliczenia.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 10. (7 pkt)

W ostrosłupie czworokątnym prawidłowym wysokości przeciwległych ścian bocznych poprowadzone z wierzchołka ostrosłupa mają długości h i tworzą kąt o mierze 2α. Oblicz objętość tego ostrosłupa.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Bądź na bieżąco z MatFiz24.pl