Wyrażenia algebraiczne do sprawdzianu - MatFiz24.pl

Wyrażenia algebraiczne

Zapisywanie wyrażeń algebraicznych

Zadanie.

Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego poniższe zdania.

Omówienie pojęcia: Zapisywanie wyrażeń algebraicznych

Porządkowanie jednomianów

Porządkowanie jednomianów zacznij od ustalenia znaku. Parzysta liczba minusów w iloczynie daje znak „+”, zaś nieparzysta liczba minusów daje znak „-„. Znak „+” razy „-” daj znak „-„.

Dalej mnożysz liczby, które występują w iloczynie.

W kolejnym kroku upraszczasz symbole. Jeśli trzeba, to wymnażasz ze sobą te same literki. Porządkujesz je alfabetycznie.

Na końcu wyrażenia algebraicznego umieszczasz pierwiastki.

Omówienie pojęcia: Porządkowanie jednomianów

Oblicz wartość liczbową wyrażenia

Obliczanie wartości liczbowej wyrażenia polega na podstawieniu liczby w miejsce symbolu podanego w wyrażeniu algebraicznym.

Jeśli masz problem, zapisz wyrażenie algebraiczne ołówkiem lub kredą. Następnie zetrzyj symbol i w jego miejsce wstaw liczbę podaną w zadaniu. W ten sposób otrzymasz wartość liczbową wyrażenia. Osobiście nazywam to „manewrem z gąbką”. Uczniowie żartobliwie nazywają to „Markiem z gąbką” (od mojego imienia).

Omówienie pojęcia: Oblicz wartość liczbową wyrażenia

Redukcja wyrazów podobnych

Usuwanie nawiasów jest dość proste. Jeśli przed nawiasem jest znak „-„, wówczas zmieniasz znaki wewnątrz nawiasów na przeciwne. Jeśli przed nawiasem jest znak „+”, wówczas opuszczasz nawiasy bez zmiany znaków.

Po usunięciu nawiasów zazwyczaj należy wykonać redukcję wyrazów podobnych. Najlepiej to zrobić przez podkreślenie wyrazów podobnych w ten sam sposób. Taka metoda jest pomocna i chroni przed pomyłkowym pominięciem określonego wyrażenia algebraicznego.

Wyrazy podobne – mówiąc w skrócie to takie, które mają takie same literki podniesione do tej samej potęgi. Jeśli występują w jednomianach pierwiastki to też muszą być z tej samej liczby i tego samego stopnia.

Jednomiany podobne mogą różnić się znakiem i liczbą stojącą przed symbolami.

Omówienie pojęcia: Redukcja wyrazów podobnych

Wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias

Wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias polega na zauważeniu w sumie algebraicznej takich samych elementów, które budują jednomiany.

Omówienie pojęcia: Wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias

Mnożenie sum algebraicznych

Mnożąc sumy algebraiczne, mnożysz każdy jednomian z pierwszego nawiasu przez każdy jednomian w drugiego nawiasu.

W prostych przypadkach w obu nawiasach występują po dwa jednomiany. W trudniejszych liczba jednomianów w nawiasie jest większa.

Warto podczas takiego mnożenia rysować strzałki, które pokazują i porządkują nasze mnożenie sum algebraicznych.

Omówienie pojęcia: Mnożenie sum algebraicznych

Wzory skróconego mnożenia

Poniżej przedstawiam najważniejsze wzory skróconego mnożenia. Ich znajomość przyda się podczas egzaminu gimnazjalnego i matury z matematyki!

Omówienie pojęcia: Wzory skróconego mnożenia

Wyrażenia algebraiczne – sprawdzian

Zobacz najważniejsze zagadnienia z wyrażeń algebraicznych i przygotuj się jak najlepiej do sprawdzianu! Z upływem czasu przyjdzie pora na egzamin gimnazjalny i maturę z matematyki.

Omówienie pojęcia: Wyrażenia algebraiczne – sprawdzian

Bądź na bieżąco z MatFiz24.pl