Promile - MatFiz24.pl

Promile

Pojęcie promila

Promil to 1/1000 jakiejś całości.

Można więc stwierdzić, że promil jest:

  • ułamkiem o mianowniku 1000
  • ułamkiem dziesiętnym mający trzy miejsca po przecinku

Ważne:

  • Promil oznacza się jako ‰
  • 1‰ = 0,001
  • 250‰ = 0,25
  • 500‰ = 0,5
  • 1000‰= 1

Zamiana liczby na promile

Aby zamienić liczbę na promile pomnóż liczbę przez 1000‰.

Zadanie. Zamień liczby: 0,34 i 0,7 na promile:
Rozwiązanie:
0,34 · 1000‰ = 340‰
0,7 · 1000‰ = 700‰

Zamiana promili na liczbę

Aby zamienić promile na liczbę należy liczbę promili podzielić na 1000.

Zamiana promili na procenty i procentów na promile

Na początku zapamiętujemy:

1% = 10‰
1‰ = 0,1%

Podczas tego typu zamiany warto zauważyć, że liczba wyrażająca ilość promili jest większa o jedno miejsce od liczby wyrażającej ilość procentów.
Zadanie. Uzupełnij tabelkę zamieniając procenty na promile, a promile na procenty. procent na promil lub odwrotnie
Zobacz na stronie
Rozwiązanie zadania – YouTube
Bądź na bieżąco z MatFiz24.pl