Koło i okrąg - Liczba Pi - MatFiz24.pl

Koło i okrąg

Najważniejsze informacje na temat koła, okręgu i liczby Pi. Czym jest średnica, cięciwa i promień? Poznaj niezbędne wzory na pole koła i długość okręgu. W praktycznych przykładach zobaczysz zastosowanie wzorów na pole wycinka koła i długość łuku.

Zapraszam do obejrzenia podstawowych zadań z koła i okręgu. Nagrałem przykładowe zadania z rozwiązaniami przydatne do zaliczenia egzaminów i napisania sprawdzianów na 5.

Wstęp do koła i okręgu – podstawowe pojęcia

Wprowadzenie do koła i okręgu. Co to jest średnica, cięciwa i promień?

Omówienie pojęcia: Koło, okrąg, średnica, cięciwa i promień

Liczba Pi: π ≈ 3,14

Stosunek obwodu koła do jego średnicy jest liczbą stałą oznaczaną symbolem π (czytaj: pi) równą w przybliżeniu 3,14.

Liczba Pi (π) jest to liczba niewymierna tzn. Pi nie ma skończonego lub okresowego rozwinięcia dziesiętnego.

Omówienie pojęcia: Liczba Pi

Wzór na obwód(długość okręgu) i pole koła

Poznaj podstawowe wzory na długość okręgu (obwód koła), pole koła, średnicę i liczbę Pi.

Wzór na obwód koła inaczej wzór na długość okręgu z wykorzystaniem promienia: \[l=2\cdot \pi \cdot r\] \(l-\) obwód koła lub inaczej długość okręgu
\(\pi \approx 3,14~-\) stała liczba niewymierna
\(r- \) promień okręgu

Omówienie pojęcia: Wzór na pole koła i długość okręgu

Bądź na bieżąco z MatFiz24.pl