Wzór na pole koła i długość okręgu - MatFiz24.pl

Wzór na pole koła i długość okręgu

Wzór na obwód koła, to inaczej wzór na długość okręgu z wykorzystaniem promienia: \[l=2\cdot \pi \cdot r\] \(l-\) obwód koła lub inaczej długość okręgu
\(\pi \approx 3,14~-\) stała liczba niewymierna
\(r- \) promień okręgu

Wiemy, że dwa promienie mają długość taką samą jak średnica możemy zapisać kolejny wzór.
Wzór na obwód koła z wykorzystaniem średnicy: \[l=d\cdot \pi \] \(d-\) średnica okręgu

Wzór na pole koła o danym promieniu: \[P=\pi \cdot {{r}^{2}}\]

Można również spotkać trochę rzadziej wykorzystywane wzory:
Wzór na średnicę koła: \[d=\frac{l}{\pi }\] \(l-\) obwód koła lub inaczej długość okręgu
\(\pi \approx 3,14~-\) stała liczba niewymierna

Wzór opisujący liczbę Pi: \[\pi =\frac{l}{d}\] \(l-\) obwód koła lub inaczej długość okręgu
\(d-\) średnica okręgu

Zadanie.
Oblicz pole koła i długość okręgu o średnicy 10cm.
Rozwiązanie: Wzór na obwód i pole koła
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Bądź na bieżąco z MatFiz24.pl