Bryły przestrzenne - MatFiz24.pl

Bryły

Definicje oraz najważniejsze informacje o bryłach przestrzennych. Wzory, zadania maturalne i rozwiązania dotyczące brył obrotowych. Jak obliczać objętość i pole całkowite brył? Napisz sprawdzian na 5!

Prostopadłościan

Definicja prostopadłościanu:

„Prostopadłościan to bryła przestrzenna posiadająca 2 prostokątne podstawy oraz 4 prostokątne ściany boczne.”

Omówienie pojęcia: Prostopadłościan

Sześcian

Definicja sześcianu:

Sześcian to prostopadłościan zbudowany z 6 jednakowych kwadratów.

Omówienie pojęcia: Sześcian

Graniastosłupy

Definicja graniastosłupa:

„Graniastosłupem nazywamy bryłę przestrzenną, która posiada dwie identyczne podstawy będące wielokątami oraz wszystkie krawędzie boczne są równoległe do siebie.”

Omówienie pojęcia: Graniastosłup

Ostrosłupy

Definicja ostrosłupa:

„Ostrosłup to bryła przestrzenna posiadająca jedną podstawę oraz ściany boczne będące trójkątami o wspólnym wierzchołku.”

Omówienie pojęcia: Ostrosłup

Walec

Definicja walca:

„Walec to bryła przestrzenna, która powstaje przez obrót prostokąta wokół jednego z boków.”

Omówienie pojęcia: Walec

Stożek

Definicja stożka:

„Stożek to bryła przestrzenna powstała przez obrót trójkąta prostokątnego wokół jednej z przyprostokątnych.”

Omówienie pojęcia: Stożek

Kula

Kula to bryła obrotowa, która powstaje przez obrót koła wokół osi zawartej w płaszczyźnie koła, do której należy środek koła.

Omówienie pojęcia: Kula

Zamiana jednostek sześciennych

Zamiana jednostek sześciennych polega na zastąpieniu danej jednostki sześciennej odpowiednią ilością jednostek innego rodzaju.

Omówienie pojęcia: Zamiana jednostek sześciennych

Bądź na bieżąco z MatFiz24.pl