Walec - Definicja i wzory - MatFiz24.pl

Walec

Definicja walca:

„Walec to bryła przestrzenna, która powstaje przez obrót prostokąta wokół jednego z boków.”

Wzór na objętość i pole całkowite walca

Wzór na objętość walca: \[\begin{align} & V={{P}_{p}}\cdot H \\ & V=\pi \cdot {{r}^{2}}\cdot H \\ \end{align}\] Wzór na pole podstawy walca: \[{{P}_{p}}=\pi \cdot {{r}^{2}}\] Wzór na pole boczne walca: \[{{P}_{b}}=2\cdot \pi \cdot r\cdot H\] Zauważ, że pole boczne walca to prostokąt o szerokości H i wysokości równej obwodowi koła będącego w podstawie, czyli \(2\cdot \pi \cdot r\). Pole tego prostokąta obliczamy mnożąc dwa jego wymiary.
Wzór na pole powierzchni całkowitej walca: \[\begin{align} & {{P}_{c}}=2{{P}_{p}}+{{P}_{b}} \\ & {{P}_{c}}=2\cdot \pi \cdot {{r}^{2}}+2\cdot \pi \cdot r\cdot H \\ \end{align}\]

Bądź na bieżąco z MatFiz24.pl