Ostrosłup - Definicja i wzory - MatFiz24.pl

Ostrosłup

Definicja ostrosłupa:

„Ostrosłup to bryła przestrzenna posiadająca jedną podstawę oraz ściany boczne będące trójkątami o wspólnym wierzchołku.”

Ostrosłup prawidłowy to taki, który ma w podstawie figurę foremną, np. trójkąt równoboczny, kwadrat, pięciokąt foremny itd.

Ostrosłup

Przykłady siatki ostrosłupów:

Siatki ostrosłupów

Wzór na objętość ostrosłupa: \[V=\frac{1}{3}\cdot {{P}_{p}}\cdot H\]

Wzór na pole powierzchni całkowitej ostrosłupa: \[{{P}_{c}}={{P}_{p}}+{{P}_{b}}\] W tym wzorze dodajemy pole podstawy i pole boczne, czyli pola trójkątów będących ścianami ostrosłupa.

Bądź na bieżąco z MatFiz24.pl