Wzór na pole wycinka koła i długość łuku - MatFiz24.pl

Wzór na pole wycinka koła i długość łuku

Zobacz najważniejsze wzory na:

  • pole wycinka koła
  • długość łuku
Wzór pole wycinka długość łuku

Pole wycinka długość łuku zadania bardzo trudne

Zadanie

Dany jest trójkąt prostokątny równoramienny ABC o ramieniu 2 cm. Z wierzchołka B kąta ostrego wykreślono okrąg o promieniu 2 cm tak, że przeciął przeciwprostokątną w punkcie D (jak na rysunku).

Wycinek koła w trójkącie

Prawdą jest, że

A. Długość łuku AD wynosi π/2 cm ; TAK/NIE
B. Pole wycinka koła ABD wynosi π/2 cm².TAK/NIE
C. Pole figury ADC (zamalowana) wynosi (2−π)cm². TAK/NIE
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu
  • Ucz się matematyki już od 25 zł. Instrukcja premium
  • Uzyskaj dostęp do całej strony MatFiz24.pl
  • Wesprzyj rozwój filmów matematycznych
Zaloguj się lub Wykup
Sprawdź Wykup
Anuluj
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 15 dni za 25.00 zł.
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 90 dni za 65.00 zł.
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 180 dni za 87.00 zł.

Kup abonament na 15 dni

25.00 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 15 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Kup abonament na 90 dni

65.00 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 90 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Kup abonament na 180 dni

87 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 180 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Anuluj
Zadanie.

Na prostej obrano kolejno cztery punkty: A, B, C i D w ten sposób, że \(\left| AB \right|=6cm,\ \quad \left| AD \right|=10cm\quad oraz\quad \left| BC \right|=2cm.\) Po jednej stronie prostej narysowane są dwa półokręgi o średnicy AB i AC, a po drugiej stronie półokręgi o średnicy BD i CD. Oblicz pole obszaru ograniczonego półokręgami.

Pole wycinka koła - dziwny kształt Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie.

W ćwiartkę okręgu wpisano prostokąt tak, jak na rysunku. Oblicz pole zacieniowanego obszaru, jeżeli |OB|=|BC|=5.

Prostokąt wpisany w ćwiartkę koła lub okręgu Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie.

W wycinek koła o promieniu 15 i kącie środkowym 60º wpisano okrąg styczny do łuku i promieni ograniczających ten wycinek. Oblicz promień tego okręgu. Wykonaj rysunek pomocniczy.

Uwaga: w zadaniu należy znaleźć trójkąt o kątach 30,60,90 umieszczony gdzieś w wycinku koła. Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie.

W ćwiartkę koła wpisano półkola, jak pokazano na rysunku. Wykaż, że pola figur \({{F}_{1}}\ i\ {{F}_{2}}\) są równe.

Wycinek koła Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Bądź na bieżąco z MatFiz24.pl