Koło, okrąg, średnica, cięciwa, promień - Definicja - MatFiz24.pl

Koło, okrąg, średnica, cięciwa, promień

Koło jest to zbiór punktów płaszczyzny, których odległość od środka koła jest mniejsza bądź równa promieniowi r. Na rysunku koło stanowi zaznaczony na czarno okrąg i błękitne wnętrze tego okręgu.

Okrąg jest to zbiór punktów płaszczyzny równo odległych od jednego punktu, czyli środka okręgu. Możemy powiedzieć językiem potocznym , że jest to „obrączka”, a na rysunku okrąg o środku O i promieniu r został narysowany czarnym kolorem.

Promień to odległość między środkiem okręgu koła, a jego brzegiem.
r – to oznaczenie promienia.

Cięciwa to odcinek, którego końce leżą na okręgu. Cięciwy mają różne długości.

Średnica to najdłuższa cięciwa przechodząca przez środek koła lub okręgu.
d – to oznaczenie średnicy. Tak jak to zostało pokazane na rysunku średnica to podwojony promień: d = 2r.

Okrąg z promieniem i średnicą oraz cięciwą
Bądź na bieżąco z MatFiz24.pl