Mnożenie sum algebraicznych - MatFiz24.pl

Mnożenie sum algebraicznych

Mnożąc sumy algebraiczne, mnożysz każdy jednomian z pierwszego nawiasu przez każdy jednomian w drugiego nawiasu.

W prostych przypadkach w obu nawiasach występują po dwa jednomiany. W trudniejszych liczba jednomianów w nawiasie jest większa.

Warto podczas takiego mnożenia rysować strzałki, które pokazują i porządkują nasze mnożenie sum algebraicznych.

Jak mnożyć sumy algebraiczne – zadania

Zadanie.

Wykonaj mnożenie sum algebraicznych. Zredukuj wyrazy podobne.

Mnożenie sum algebraicznych
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube

Im więcej zadań z wyrażeń algebraicznych rozwiążesz samodzielnie, tym większa szansa na to, że uzyskasz pozytywny wynik na sprawdzianie, teście gimnazjalnym i na maturze.

Bądź na bieżąco z MatFiz24.pl