Matura z matematyki 2003 - Arkusz i odpowiedzi - MatFiz24.pl

Matura z matematyki 2003 – Maj podstawowa

Szukasz matury podstawowej z matematyki 2003 online? Zobacz rozwiązania zadań maturalnych już teraz! Na prawdę warto!

Arkusz i odpowiedzi Centralnej Komisji Edukacyjnej

  • Matura z matematyki 2003 – Maj Poziom Podstawowy – Arkusz CKE
  • Matura z matematyki 2003 – Maj Poziom Podstawowy – Odpowiedzi CKE

Odpowiedzi do zadań maturalnych – wideo tłumaczenia

Zadanie 2. (4 pkt )

Rysunek przedstawia fragment wykresu funkcji kwadratowej \(f.\)
a) Podaj miejsca zerowe funkcji \(f.\)
b) Podaj rozwiązania nierówności \(f\left( x \right) \le 0.\)
c) Podaj rozwiązania równania \(f\left( x \right) = 3.\)

Funkcja kwadratowa
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 3. (4 pkt )

Dane dotyczące wzrostu chłopców z klasy II B przedstawione są na diagramie.
a) Oblicz średni wzrost chłopców z klasy II B (podaj wynik dokładny).
b) Ilu chłopców z klasy II B ma wzrost wyższy od średniego?

Średnia arytmetyczna
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 4. (3 pkt )

Liczby 102, 105, 108, 111,… są kolejnymi, początkowymi wyrazami pewnego ciągu arytmetycznego \(\left( {{a_n}} \right)\,.\) Zapisz wzór ogólny na n-ty wyraz tego ciągu. Oblicz wyraz \({a_{81}}\,.\)

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu
  • Ucz się matematyki już od 25 zł. Instrukcja premium
  • Uzyskaj dostęp do całej strony MatFiz24.pl
  • Wesprzyj rozwój filmów matematycznych
Zaloguj się lub Wykup
Sprawdź Wykup
Anuluj
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 15 dni za 25.00 zł.
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 90 dni za 65.00 zł.
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 180 dni za 87.00 zł.

Kup abonament na 15 dni

25.00 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 15 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Kup abonament na 90 dni

65.00 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 90 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Kup abonament na 180 dni

87 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 180 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Anuluj
Zadanie 5. (5 pkt )

Przed wejściem do przychodni lekarskiej znajdują się schody mające 8 stopni po 15 cm wysokości każdy. Postanowiono zbudować podjazd dla niepełnosprawnych o nachyleniu \(7^\circ .\) Oblicz długość podjazdu. Wynik podaj w zaokrągleniu do 10 cm.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 6. (3 pkt )

Ciąg \(\left( {{a_n}} \right)\,\) określony jest wzorem \[\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {{a_1} = 1\quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad }\\ {{a_2} = 2\quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad }\\ {{a_{n + 2}} = {2^{n – 1}} + {a_n} + {a_{n + 1}}\quad dla\quad n \in N\backslash \left\{ 0 \right\}} \end{array}} \right.\] Wyznacz czwarty wyraz tego ciągu.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 7. (5 pkt )

Rysunek przedstawia fragment wykresu funkcji liniowej f. Wykres funkcji g jest obrazem wykresu funkcji f otrzymanym za pomocą przesunięcia o wektor \(\overrightarrow u = \left[ {2,\,1} \right].\) Wyznacz miejsce zerowe funkcji g.

Funkcja liniowa Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 8. (3 pkt )

Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest równa 7,5% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne jest równa 60% przeciętnego wynagrodzenia. Oblicz wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne przyjmując, że przeciętne wynagrodzenie jest równe 1869,76 zł. Wynik podaj w zaokrągleniu do 1 grosza.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 9. (3 pkt )

Oblicz pole działki rekreacyjnej, której plan przedstawiony jest na rysunku. Zakładamy, że kąty ABC i ECD są kątami prostymi.

Matura z matematyki Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 10. (2 pkt )

Kupując los loterii można wygrać nagrodę główną, którą jest zestaw płyt kompaktowych lub jedną z 10 nagród książkowych. Przy zakupie jednego losu prawdopodobieństwo wygrania nagrody książkowej jest równe \(\frac{1}{7}\). Oblicz, ile jest losów pustych.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 11. (4 pkt )

Podstawą prostopadłościanu \(ABCD{A_1}{B_1}{C_1}{D_1}\) jest prostokąt o bokach długości: \(\left| {\overline {AD} } \right| = 3\) i \(\left| {\overline {AB} } \right| = 6\,.\) Wysokość prostopadłościanu ma długość równą 6. Uzasadnij, za pomocą rachunków, że trójkąt \(BA{D_1}\) jest prostokątny.

Matura z matematyki Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Bądź na bieżąco z MatFiz24.pl