Egzamin gimnazjalny z matematyki 2006 online - MatFiz24.pl

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2006 online

Zadanie 5. (0-1)

Aby przygotować suchą zaprawę do tynkowania ścian, należy zmieszać piasek, wapno i cement odpowiednio w stosunku 15 : 4 : 1. W którym wierszu tabeli podane są właściwe ilości składników potrzebnych do otrzymania 140 kg takiej zaprawy?

Tabela 		do testu gimnazjalnego

A. I   B. II   C. III   D. IV

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 7. (0-1)

Na trójkątnym trawniku zamontowano obrotowy zraszacz. Aby podlać jak największą powierzchnię trawnika, nie oblewając jednocześnie ścieżek, naleśy ustawić zraszacz w punkcie przecięcia

A. środkowych trójkąta.
B. symetralnych boków trójkąta.
C. wysokości trójkąta.
D. dwusiecznych kątów trójkąta.

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 8. (0-1)

Trzy lata temu posadzono przed domem krzew. Co roku podwajał on swoją wysokość i teraz ma 144 cm. Jeśli przez x oznaczymy wysokość krzewu w dniu posadzenia, to informacjom z zadania odpowiada równanie

A. x = 144   B. 4x = 144   C. 6x = 144   D. 8x = 144

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube

Informacje do zadań 17. – 20.

Przez 3 godziny Jacek z Magdą obserwowali ruch samochodowy na moście. Liczyli przejeżdżające pojazdy. Wyniki zapisali w tabeli.

Tabela do zadania z egzaminu
Zadanie 17. (0-1)

Który diagram przedstawia procentowy rozkład liczb pojazdów poszczególnych typów przejeżdżających przez most między 700 a 800?

Diagram kołowy
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu
  • Ucz się matematyki już od 25 zł. Instrukcja premium
  • Uzyskaj dostęp do całej strony MatFiz24.pl
  • Wesprzyj rozwój filmów matematycznych
Zaloguj się lub Wykup
Sprawdź Wykup
Anuluj
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 15 dni za 25.00 zł.
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 90 dni za 65.00 zł.
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 180 dni za 87.00 zł.

Kup abonament na 15 dni

25.00 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 15 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Kup abonament na 90 dni

65.00 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 90 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Kup abonament na 180 dni

87 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 180 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Anuluj
Zadanie 18. (0-1)

Które zdanie wynika z danych w tabeli?

A. Między 1000 a 1100 przejedzie przez most jeden autobus.
B. Samochody osobowe jeżdżą szybciej niż samochody ciężarowe.
C. Między 700 a 800 przejechało więcej samochodów osobowych niż pozostałych pojazdów.
D. W ciągu doby przejedzie 8 razy więcej pojazdów niż przejechało między 700 a 1000.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 19. (0-1)

Ile procent liczby wszystkich pojazdów, które przejechały przez most między 700 a 1000, stanowi liczba samochodów osobowych?

A. 68%   B. 17%   C. 20%   D. 12%

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 20. (0-1)

Ile samochodów osobowych przejeżdżało średnio przez most w ciągu jednej godziny obserwacji?

A. 52/3  B. 6   C. 6 1/3  D. 7

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Informacje do zadań 21. – 23.

Wykres ilustruje zmiany temperatury gleby w pewnej miejscowości na głębokości 10 cm i 30 cm w ciągu doby w okresie lata.

Wykres do testu gimnazjalnego
Zadanie 21. (0-1)

Z analizy wykresu wynika, że

A. w ciągu całej doby temperatura gleby jest niższa na głębokości 30 cm niż na głębokości 10 cm.
B. na obu głębokościach gleba ma najniższą temperaturę o północy.
C. gleba na głębokości 30 cm nagrzewa się wolniej i stygnie wolniej niż glebana głębokości 10 cm.
D. amplituda dobowa temperatur gleby na głębokości 10 cm jest mniejsza niż amplituda dobowa temperatur na głębokości 30 cm.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 22. (0-1)

Jaką temperaturę ma gleba w południe na głębokości 10 cm?

A. Niższą niż 21ºC.
B. Między 22ºC a 23ºC.
C. Między 23ºC a 24ºC.
D. Wyższą niż 24ºC.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 23. (0-1)

Gleba na głębokości 10 cm ma najwyższą temperaturę około godziny

A. 1100   B. 1300   C. 1500   D. 1700

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Informacje do zadania 28.

Objętość beczki oblicza się wg wzoru: V =1/12· π · (2D2 + d2) · h, gdzie D – średnica w miejscu najszerszym, d – średnica dna, h – wysokość beczki.

Zadanie 28. (0-4)

Wojtek obmierzył beczkę w ogrodzie. Ma ona wysokość 12 dm i średnicę dna równą 7 dm. Z powodu trudności ze zmierzeniem średnicy w najszerszym miejscu Wojtek zmierzył obwód w najszerszym miejscu. Jest on równy 33 dm. Oblicz objętość beczki. Dla ułatwienia obliczeń przyjmij π =22/7. Zapisz obliczenia.

Objętość beczki Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 29. (0-3)

Wilgotnością drewna nazywamy stosunek masy wody zawartej w drewnie do masy drewna całkowicie suchego. Przyjęto podawać wilgotność drewna w procentach. Ich liczbę (w) obliczamy za pomocą wzoru:

Przekształcanie wzorów

, gdzie M oznacza masę drewna wilgotnego, a m – masę drewna całkowicie suchego. Wyznacz M w zależności od m i w. Zapisz kolejne przekształcenia wzoru.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 30. (0-4)

Rysunek przedstawia szkic przekroju dachu dwuspadowego. Wysokość dachu GC = 5,4 m, a szerokość podstawy AB = 14,4 m. Oblicz długość krokwi AC i długość belki DE, wiedząc, że odległość belki od podstawy dachu jest równa 2,4 m (czyli FG = 2,4 m). Zapisz obliczenia.

Figury podobne - dach Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 31. (0-4)

Uzupełnij rachunek wystawiony przez firmę budowlaną, wpisując w wykropkowanych miejscach obliczone wartości.

Rachunek procentowy

Zapisz obliczenia.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Bądź na bieżąco z MatFiz24.pl