Egzamin gimnazjalny z matematyki 2005 online - MatFiz24.pl

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2005 online

Poniższy diagram wykorzystaj do rozwiązania zadań od 1. do 4. Przyjmij, że lądy na Ziemi zajmują łącznie 150 mln km2. Diagram przedstawia procentowy udział powierzchni poszczególnych kontynentów w całkowitej powierzchni lądów.

Egzamin gimnazjalny 2005
Zadanie 1. (0-1)

Które zdanie jest prawdziwe?

A. Ameryka Północna i Azja zajmują łącznie więcej niż połowę lądów Ziemi.
B. Europa ma najmniejszą powierzchnię spośród wszystkich kontynentów.
C. Afryka i Azja mają łącznie większą powierzchnię niż pozostałe lądy Ziemi.
D. Powierzchnia Azji stanowi mniej niż jedną trzecią powierzchni lądów Ziemi.

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 2. (0-1)

Jaką część powierzchni lądów na Ziemi zajmuje Afryka?

A.1/4  B.1/5  C.1/20  D.1/50

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 3. (0-1)

Jaką powierzchnię ma Australia?

A. 0,9 mln km2   B. 6 mln km2   C. 9 mln km2   D. 90 mln km2

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 4. (0-1)

Powierzchnia Antarktydy jest większa od powierzchni Europy o

A. 3 mln km2   B. 7,5 mln km2   C. 30 mln km2   D. 34,5 mln km2

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu
  • Ucz się matematyki już od 25 zł. Instrukcja premium
  • Uzyskaj dostęp do całej strony MatFiz24.pl
  • Wesprzyj rozwój filmów matematycznych
Zaloguj się lub Wykup
Sprawdź Wykup
Anuluj
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 15 dni za 25.00 zł.
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 90 dni za 65.00 zł.
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 180 dni za 87.00 zł.

Kup abonament na 15 dni

25.00 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 15 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Kup abonament na 90 dni

65.00 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 90 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Kup abonament na 180 dni

87 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 180 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Anuluj
Zadanie 13. (0-1)

Które z naczyń w kształcie walca, o wymiarach przedstawionych na rysunku, ma największą objętość?

Walec z zadania 13

A. I   B. II   C. III   D. IV

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 14. (0-1)

Do naczynia o objętości V = 0,75 l wlano 0,45 l wody. Jaki procent objętości tego naczynia stanowi objętość wody?

A. 6   B. 16,(6)   C. 33,75   D. 60

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 17. (0-1)

Średnia odległość Marsa od Słońca wynosi 2,28·108 km. Odległość ta zapisana bez użycia potęgi jest równa

A. 22 800 000 km
B. 228 000 000 km
C. 2 280 000 000 km
D. 22 800 000 000 km

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Informacje i tabela do zadań 28. i 29.

Most zbudowany jest z przęseł o długości 10 m każde. Przęsło pod wpływem wzrostu temperatury wydłuża się. Przyrost tego wydłużenia jest wprost proporcjonalny do przyrostu temperatury. Wartość przyrostu długości przęsła dla wybranych wartości przyrostu temperatury przedstawia poniższa tabela.

Tabela do zadania
Zadanie 28. (0-1)

Wpisz do tabeli brakującą wartość przyrostu długości przęsła.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 29. (0-2)

Zapisz zależność przyrostu długości przęsła (Δl) od przyrostu temperatury (Δt) za pomocą wzoru. Podaj współczynnik proporcjonalności Δl do Δt z odpowiednią jednostką.

wzór : …………………….
współczynnik proporcjonalności : ………………………..

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 31. (0-3)

Teleskop Hubble’a znajduje się na orbicie okołoziemskiej na wysokości około 600 km nad Ziemią. Oblicz wartość prędkości, z jaką porusza się on wokół Ziemi, jeżeli czas jednego okrążenia Ziemi wynosi około 100 minut. Zapisz obliczenia.

(Przyjmij Rz = 6400 km,π = 22/7 )

Egzamin gimnazjalny 2005 - zadanie 31 Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 33. (0-2)

Wieża Eiffla znajduje się na obszarze w kształcie kwadratu o boku długości 125 m. Ile hektarów powierzchni ma ten obszar? Zapisz obliczenia. Wynik podaj z dokładnością do 0,1 ha.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 34. (0-4)

Piramida ma kształt ostrosłupa prawidłowego czworokątnego. Ile cm2 papieru potrzeba na wykonanie modelu tej piramidy (wraz z podstawą), w którym krawędzie podstawy mają długość 10 cm a wysokość 12 cm? Ze względu na zakładki zużycie papieru jest większe o 5%. Zapisz obliczenia.

Ostrosłup - zadanie 34 z egzaminu gimnazjalnego 2005 Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Tabela do zadania 35. zawiera ceny paliw.

Cena benzyny Cena gazu
3,80 zł / l 1,60 zł / l
Zadanie 35. (0-5)

Montaż instalacji gazowej w samochodzie kosztuje 2208 zł. Samochód spala średnio 7 litrów benzyny lub 8 litrów gazu na każde 100 km drogi. Oblicz, po ilu miesiącach zwrócą się koszty instalacji, jeśli w ciągu miesiąca samochód przejeżdża średnio 2000 km. Zapisz obliczenia.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Bądź na bieżąco z MatFiz24.pl