Egzamin gimnazjalny z matematyki 2003 online - MatFiz24.pl

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2003 online

Informacja do zadań 1. i 2.

Diagram kołowy przedstawia wyniki wyborów do samorządu szkolnego.

Egzamin gimnazjalny 2003
Zadanie 1. (0 – 1)

Ile procent uczniów głosowało na Adama?

A. 25   B. 20   C. 10   D. 80

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 2. (0 – 1)

Jaka część uczniów głosowała na Agatę?

A. Mniej niż 1/4ogółu.
B. Mniej niż 1/3, ale więcej niż 1/4ogółu.
C. Więcej niż 1/3, ale mniej niż 2/5ogółu.
D. Więcej niż 2/5ogółu.

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 3. (0 – 1)

1 mol to taka ilość materii, która zawiera w przybliżeniu 6·1023 (odpowiednio) atomów, cząsteczek lub jonów. Ile cząsteczek wody zawartych jest w 0,25 mola wody?

A. 1,5·1023   B. 0,5·1022   C. 1023   D. 0,25·1023
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube

Informacje do zadań 11. i 12.

Egzamin gimnazjalny 2003
Zadanie 11. (0 – 1)

Jeżeli struś ma masę 100 kg, a kura masę 1 kg, to zgodnie z tabelą różnica mas ich jaj wyrażona w gramach jest równa

A. 3   B. 96   C. 99   D. 960

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu
  • Ucz się matematyki już od 25 zł. Instrukcja premium
  • Uzyskaj dostęp do całej strony MatFiz24.pl
  • Wesprzyj rozwój filmów matematycznych
Zaloguj się lub Wykup
Sprawdź Wykup
Anuluj
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 15 dni za 25.00 zł.
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 90 dni za 65.00 zł.
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 180 dni za 87.00 zł.

Kup abonament na 15 dni

25.00 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 15 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Kup abonament na 90 dni

65.00 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 90 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Kup abonament na 180 dni

87 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 180 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Anuluj
Zadanie 12. (0 – 1)

Które zdanie o zależności czasu inkubacji od masy ciała ptaka jest prawdziwe?

A. Czas inkubacji jest wprost proporcjonalny do masy ciała ptaka.
B. Czas inkubacji rośnie wraz ze wzrostem masy ciała ptaka.
C. Czas inkubacji jest odwrotnie proporcjonalny do masy ciała ptaka.
D. Czas inkubacji maleje wraz ze wzrostem masy ciała ptaka.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 13. (0 – 1)

Jajo strusia jest około 3 razy dłuższe od jaja kury. Jeżeli założyć, że żółtka tych jaj mają kształt kul podobnych w skali 3 : 1, to żółtko w strusim jaju ma objętość większą, niż żółtko w jaju kurzym

A. 27 razy.   B. 9 razy.   C. 6 razy.   D. 3 razy.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Informacje do zadań 14. i 15.

Owoce zbóż nazywamy ziarniakami. Na rysunkach przedstawiono przekroje podłużne przez jajo kury i ziarniak kukurydzy.

Egzamin gimnazjalny 2003
Zadanie 14. (0 – 1)

Który z rysunków: I, II, III czy IV przedstawia przekrój poprzeczny przez jajo kury wykonany w miejscu zaznaczonym linią P?

Egzamin gimnazjalny 2003

A. I   B. II   C. III   D. IV

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Informacje do zadań: 19 – 21.

Oto wyniki krótkiego sprawdzianu przeprowadzonego w trzech oddziałach II klasy gimnazjum:

Wykresy klas
Zadanie 19. (0 – 1)

Z porównania wykresów wynika, że sprawdzian był

A. najtrudniejszy dla uczniów z IIa.
B. najtrudniejszy dla uczniów z IIb.
C. najtrudniejszy dla uczniów z IIc.
D. jednakowo trudny dla uczniów z oddziałów a, b i c.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 20. (0 – 1)

Średni wynik uczniów z IIb jest równy 6 punktów. Ilu uczniów w tej klasie uzyskało taki wynik?

  A. 0   B. 1   C. 3   D. 4

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 21. (0 – 1)

Ilu uczniów z klasy IIa otrzymało co najmniej 6 punktów?

  A. 13   B. 7   C. 4   D. 3

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 26. (0 – 3)

Pan Jan wpłacił 1200 zł do banku FORTUNA, w którym oprocentowanie wkładów oszczędnościowych jest równe 8% w stosunku rocznym. Ile wyniosą odsetki od tej kwoty po roku, a ile złotych pozostanie z nich panu Janowi, jeśli od kwoty odsetek zostanie odprowadzony podatek 20%? Zapisz obliczenia.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Informacje do zadań: 27 – 30.

Obserwując zużycie benzyny w swoim samochodzie, pan Nowak stwierdził, że jeżeli wystartuje z pełnym bakiem i będzie jechał po autostradzie ze stałą prędkością, to zależność liczby litrów benzyny w baku (y) od liczby przejechanych kilometrów (x) wyraża się wzorem:

y = – 0,05x + 45

Zadanie 27. (0 – 2)

Ile benzyny zostanie w baku po przejechaniu 200 km? Zapisz obliczenia

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 28. (0 – 1)

Jaką pojemność ma bak tego samochodu?

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 29. (0 – 2)

Na przejechanie ilu kilometrów wystarczy pełny bak? Zapisz obliczenia.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 30. (0 – 2)

Przekształcając wzór pana Nowaka, wyznacz x w zależności od y.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 32. (0 – 5)

Ewa usiadła na ławce w odległości 6 m od domu Adama. Odbity od kałuży słoneczny promień poraził ją w oczy. To Adam z okna swego pokoju przesłał Ewie „zajączka”. Oblicz, na jakiej wysokości Adam błysnął lusterkiem, jeżeli promień odbił się w odległości 0,75 metra od Ewy, a jej oczy znajdowały się na wysokości 1 metra nad ziemią. Zrób rysunek pomocniczy. Zapisz obliczenia.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 33. (0 – 5)

Na miejscu dawnego skrzyżowania postanowiono wybudować rondo, którego wymiary (w metrach) podane są na rysunku. Oblicz, na jakiej powierzchni trzeba wylać asfalt (obszar zacieniowany na rysunku). W swoich obliczeniach za Π podstaw 22/7. Zapisz obliczenia.

Pole pierścienia - egzamin gimnazjalny 2002 Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 34. (0 – 2)

W czasie prac wykopaliskowych wydobyto 45m2ziemi, z której usypano kopiec w kształcie stożka. Jego pole podstawy jest równe 54m2. Oblicz wysokość kopca, pamiętając, że objętość stożka jest równa jednej trzeciej iloczynu pola podstawy i wysokości. Zapisz obliczenia.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Bądź na bieżąco z MatFiz24.pl