Egzamin gimnazjalny z matematyki 2014 - MatFiz24.pl

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2014 – Testy online

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2014 stał się faktem. Zobacz szybką powtórkę do tegorocznego egzaminu w filmach i zdaj test online.

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2014 – arkusz i rozwiązania

Informacja do zadań 1. i 2.

Promocja w zakładzie optycznym jest związana z wiekiem klienta i polega na tym, że klient otrzymuje tyle procent zniżki, ile ma lat.

Zadanie 1.

Cena okularów bez promocji wynosi 240 zł. Ile zapłaci za te okulary klient, który ma 35 lat? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. 84 zł   B. 132 zł   C. 156 zł   D. 205 zł

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 2.

Okulary bez promocji kosztują 450 zł, a klient zgodnie z obowiązującą promocją może je kupić za 288 zł. Ile lat ma ten klient? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. 64   B. 56   C. 44  D. 36

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 3.

Sześć maszyn produkuje pewną partię jednakowych butelek z tworzywa sztucznego przez 4 godziny. Każda z maszyn pracuje z taką samą stałą wydajnością.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Wartości wprost i odwrotnie proporcjonalne
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 4.

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Liczbą większą od 1/3 jest

Liczby i działania
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu
  • Ucz się matematyki już od 25 zł. Instrukcja premium
  • Uzyskaj dostęp do całej strony MatFiz24.pl
  • Wesprzyj rozwój filmów matematycznych
Zaloguj się lub Wykup
Sprawdź Wykup
Anuluj
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 15 dni za 25.00 zł.
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 90 dni za 65.00 zł.
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 180 dni za 87.00 zł.

Kup abonament na 15 dni

25.00 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 15 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Kup abonament na 90 dni

65.00 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 90 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Kup abonament na 180 dni

87 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 180 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Anuluj
Zadanie 5.

Dane są liczby: 3, 34, 312.

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Iloczyn tych liczb jest równy

A. 316 B. 317 C. 348 D. 349

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 6.

W zawodach sportowych każdy zawodnik miał pokonać trasę składającą się z trzech części. Pierwszą część trasy zawodnik przejechał na rowerze, drugą część − prowadzącą przez jezioro − przepłynął, a trzecią – przebiegł. Na rysunku przedstawiono schemat tej trasy.

Rozwiąż równanie

Na podstawie informacji wybierz zdanie prawdziwe.

A. Cała trasa miała długość 50 km.
B. Zawodnik przebiegł 8 km.
C. Odległość, którą zawodnik przebiegł, była o 4 km większa od odległości, którą przepłynął.
D. Odległość, którą zawodnik przejechał na rowerze, była 5 razy większa od odległości, którą przebiegł.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 7.

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Szacowanie pierwiastków

A. 10 i 11   B. 11 i 12   C. 12 i 20   D. 30 i 40

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 8.

Rozwinięcie dziesiętne ułamka 51/370 jest równe 0,1(378).

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Na pięćdziesiątym miejscu po przecinku tego rozwinięcia znajduje się cyfra

A. 1   B. 3   C. 7   D. 8

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Informacja do zadań 9. i 10.

Na rysunkach przedstawiono kształt i sposób układania płytek oraz niektóre wymiary w centymetrach.

Wyrażenia algebraiczne
Zadanie 9.

Ułożono wzór z 5 płytek, jak na rysunku.

Wyrażenie algebraiczne

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Odcinek x ma długość

A. 20 cm   B. 22 cm   C. 26 cm   D. 30 cm

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 10.

Które wyrażenie algebraiczne opisuje długość analogicznego do x odcinka dla wzoru złożonego z n płytek? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. 6n B. 6n – 4 C. 4n – 2 D. 4n + 2

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 11.

Prędkość średnia piechura na trasie 10 km wyniosła 5km/h, a prędkość średnia rowerzysty na tej samej trasie była równa 20km/h.

O ile minut więcej zajęło pokonanie tej trasy piechurowi niż rowerzyście? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. 30 minut   B. 60 minut   C. 90 minut   D. 120 minut

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 12.

Piechur szedł z punktu A do punktu C ze stałą prędkością. Część trasy przeszedł wzdłuż prostej, a część – po łuku okręgu o środku w punkcie B (patrz rysunek).

Wykres czytanie wykresu

Na którym z poniższych wykresów zilustrowano, jak zmieniała się odległość piechura od punktu B? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

Funkcja Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 13.

W prostokątnym układzie współrzędnych przedstawiono wykres funkcji.

Argumenty i wartości funkcji

Które z poniższych zdań jest fałszywe?

Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. Dla argumentu 2 wartość funkcji jest równa 3.
B. Funkcja przyjmuje wartość 0 dla argumentu 1.
C. Wartość funkcji jest równa –2 dla argumentu –3.
D. Dla argumentów większych od –1 wartości funkcji są dodatnie.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 14.

Rzucamy jeden raz sześcienną kostką do gry. Oznaczmy przez p2 prawdopodobieństwo wyrzucenia liczby podzielnej przez 2, a przez p3 – prawdopodobieństwo wyrzucenia liczby podzielnej przez 3.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Prawdopodobieńswo Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 15.

Ola codziennie, przez tydzień, odczytywała o 7 rano temperaturę powietrza. Oto podane (w °C) wyniki jej pomiarów: −2, 3, 4, 0, −3, 2, 3.

Wybierz odpowiedź, w której podano poprawne wartości średniej arytmetycznej, mediany i amplitudy (różnica między wartością najwyższą i wartością najniższą) zanotowanych temperatur.

Średnia mediana amplituda Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 16.

Na rysunku przedstawiono prostokąt, którego wymiary są opisane za pomocą wyrażeń.

Równanie matematyczne Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 17.

Szymon wykonał szkielet prostopadłościanu. Układał i sklejał ze sobą kolejno drewniane klocki sześcienne o krawędzi 4 cm wzdłuż każdej krawędzi prostopadłościennego pudełka o wymiarach: 36 cm, 28 cm, 20 cm. Na rysunku przedstawiono część wykonanego szkieletu.

Prostopadłościan

Ile klocków łącznie zużył Szymon na wykonanie całego szkieletu? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. 84   B. 76   C. 68   D. 60

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 18.

Na rysunku przedstawiono graniastosłup prosty i jego wymiary.

Graniastosłup prosty objętość

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Objętość tego graniastosłupa jest równa

Objętość graniastosłupa testy online Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 19.

Maciek rysuje siatkę ostrosłupa prawidłowego, którego podstawą jest kwadrat o środku w punkcie O i boku długości 8.

Testy gimnazjalne siatka ostrosłupa

Czy trójkąt ABW o bokach długości odpowiednio: 8, 5, 5 może być ścianą boczną takiego ostrosłupa? Wybierz odpowiedź T (tak) lub N (nie) i jej uzasadnienie spośród zdań A–C.

Testy gimnazjalne Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 20.

Dane są kula o środku w punkcie O i promieniu r oraz walec o promieniu podstawy r i wysokości r.

Objętość kuli walca

Na podstawie informacji wybierz zdanie prawdziwe.

A. Objętość kuli jest równa objętości walca.
B. Objętość kuli jest 2 razy większa od objętości walca.
C. Objętość walca stanowi 3/4 objętości kuli.
D. Objętość walca jest 3 razy mniejsza od objętości kuli.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 21.

Cena godziny korzystania z basenu wynosi 12 zł. Można jednak kupić miesięczną kartę rabatową za 50 złotych, upoważniającą do obniżki cen, i wtedy za pierwsze 10 godzin pływania płaci się 8 złotych za godzinę, a za każdą następną godzinę – 9 złotych. Wojtek kupił kartę rabatową i korzystał z basenu przez 16 godzin. Czy zakup karty był dla Wojtka opłacalny? Zapisz obliczenia.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 22.

Uzasadnij, że trójkąty prostokątne ABC i KLM przedstawione na rysunku są podobne.

Uzasadni, że dowód matematyczny Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 23.

Z sześcianu zbudowanego z 64 małych sześcianów o krawędzi 1 cm usunięto z każdego narożnika po jednym małym sześcianie (patrz rysunek). Oblicz pole powierzchni powstałej bryły i porównaj je z polem powierzchni dużego sześcianu. Zapisz obliczenia.

Pole powierzchni całkowitej bryły sześcianu Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Bądź na bieżąco z MatFiz24.pl