Egzamin gimnazjalny z matematyki 2011 online - MatFiz24.pl

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2011 online

Zobacz egzamin gimnazjalny z matematyki 2011!
Pewne zadania mogą się powielać na kolejnych testach gimnazjalnych.

Arkusz – Egzamin gimnazjalny z matematyki 2011

Informacje do zadań 1. 3.

Do zespołu szkół, który składa się ze szkoły podstawowej i gimnazjum, uczęszcza 900 uczniów. Chłopcy stanowią 40% uczniów zespołu. 30% uczniów zespołu uczy się w gimnazjum, natomiast 40% uczniów gimnazjum to dziewczęta.

Zadanie 1. (0-1)

Ilu uczniów uczęszcza do gimnazjum?

A. 630   B. 270   C. 360   D. 540

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 2. (0-1)

Ile procent uczniów zespołu szkół stanowią chłopcy uczęszczający do gimnazjum?

A. 12%   B. 18%   C. 45%   D. 24%

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 3. (0-1)

Ile razy więcej dziewcząt niż chłopców uczy się w tym zespole szkół?

A. 0,5   B.   1,5   C. 3   D. 5

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube

Informacje do zadań 4. i 5.

W wyborach na przewodniczącego samorządu szkolnego kandydowało czworo uczniów. Każdy wyborca oddał jeden ważny głos. Ala otrzymała 25 głosów, a Basia 15 głosów. Na Michała głosowało 2/5 pozostałych osób, a reszta głosów przypadła Oli.

Zadanie 4. (0-1)

Które wyrażenie przedstawia liczbę osób głosujących na Michała, jeśli w głosowaniu brało udział n osób?

Testy 		gimnazjalne
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 5. (0-1)

Kto zajął trzecie miejsce w wyborach, jeśli w głosowaniu wzięło udział 120 osób?

A. Ala.   B. Basia.   C. Michał.   D. Ola.

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 6. (0-1)

Średnia arytmetyczna pięciu ocen cząstkowych Jacka jest równa 3,4. Jaką średnią ocen będzie miał Jacek, gdy otrzyma jeszcze czwórkę?

A. 4,2   B. 3,7   C. 3,5   D. 3,8

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 24. (0-1)

Która z narysowanych niżej liter alfabetu greckiego ma tylko jedną oś symetrii?

Oś 		symetrii
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 25. (0-1)

Pole zamalowanego trójkąta jest równe

Oblicz pole tójkąta

A. 108 cm2   B. 72 cm2   C. 54 cm2   D. 36 cm2

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube

Informacje do zadań 28.–30.

Pewna firma telekomunikacyjna proponuje użytkownikom telefonów komórkowych cztery taryfy: A, B, C, D. Miesięczny rachunek telefoniczny jest sumą kwoty abonamentu i kosztu rozmów według podanych w tabeli stawek.

Tabela do testu gimnazjalnego
Zadanie 28. (0-2)

Pan Kowalski wybrał taryfę C. W marcu otrzymał w promocji 120 bezpłatnych minut. Jaka jest wysokość miesięcznego rachunku telefonicznego, jeśli łączny czas połączeń wykonanych przez pana Kowalskiego w marcu wyniósł 300 minut? Zapisz obliczenia.

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 29. (0-2)

Która z taryf: C czy D jest korzystniejsza, jeżeli miesięczny czas połączeń jest nie mniejszy niż 200 minut? Zapisz obliczenia.

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 30. (0-2)

Ile pełnych minut połączeń można maksymalnie wykonać w ciągu miesiąca, aby rachunek telefoniczny w taryfie A był niższy niż w taryfie B? Zapisz obliczenia.

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 35. (0-4)

Ania ulepiła kuliste koraliki o średnicy 1 cm, wykorzystując całkowicie dwa kawałki modeliny. Każdy z kawałków modeliny miał kształt walca o średnicy 2 cm i wysokości 6 cm. Ile koralików ulepiła Ania? Zapisz obliczenia.

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Egzamin gimnazjalny z matematyki 2011 online
4.13 (82.5%) 8 votes

Bądź na bieżąco z MatFiz24.pl 
Close