Egzamin gimnazjalny z matematyki 2008 online - MatFiz24.pl

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2008 online

Informacje do zadań 1. i 2.

Procentowy udział źródeł energii zużywanej rocznie w USA.

Diagram procentowy z egzaminu
Zadanie 1. (0-1)

Energia słoneczna to zaledwie 1% energii ze źródeł odnawialnych zużywanej rocznie w USA. Ile procent energii zużywanej rocznie w USA stanowi energia słoneczna?

A. 0,06%   B. 1%   C. 6%   D.1/6%

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 2. (0-1)

Na diagramie kołowym zaznaczono kąt AOB. Ile stopni ma kąt AOB?

A. 21,6º   B. 6º   C. 3,6º   D. 25º

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube

Informacje do zadań 5. i 6.

Gospodarstwa domowe w zależności od poziomu zamożności korzystają z różnych źródeł energii i zużywają różną jej ilość. Wykres ilustruje tę zależność dla Brazylii.

Wykres zależności - Testy gimnazjalne
Zadanie 5. (0-1)

W którego typu gospodarstwach podstawowym źródłem zużywanej energii jest drewno opałowe?

A. W gospodarstwach niezamożnych.
B. W gospodarstwach średnio zamożnych.
C. W gospodarstwach zamożnych.
D. W gospodarstwach wszystkich typów.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu
  • Ucz się matematyki już od 25 zł. Instrukcja premium
  • Uzyskaj dostęp do całej strony MatFiz24.pl
  • Wesprzyj rozwój filmów matematycznych
Zaloguj się lub Wykup
Sprawdź Wykup
Anuluj
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 15 dni za 25.00 zł.
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 90 dni za 65.00 zł.
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 180 dni za 87.00 zł.

Kup abonament na 15 dni

25.00 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 15 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Kup abonament na 90 dni

65.00 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 90 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Kup abonament na 180 dni

87 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 180 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Anuluj
Zadanie 6. (0-1)

Z analizy wykresu wynika, że w Brazylii

A. gospodarstwa zamożne zużywają przeciętnie mniej gazu ziemnego niż niezamożne.
B. gospodarstwa zamożne zużywają przeciętnie więcej energii uzyskanej z gazu ziemnego niż pozostałe.
C. wszystkie gospodarstwa zużywają głównie energię uzyskaną z paliw płynnych.
D. gospodarstwa zamożne zużywają przeciętnie więcej energii elektrycznej i paliw płynnych niż pozostałe.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 7. (0-1)

W różnych publikacjach jako jednostka energii pojawia się czasem toe. 1 toe odpowiada energii, jaką uzyskuje się z 1 tony ropy naftowej i równa się 41 868 MJ (1 MJ = 1 000 000 J). Ilu dżulom równa się 1 toe?

A. 4,1868 · 1011   B. 4,1868 · 108   C. 4,1868 · 109   D. 4,1868 · 1010

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Informacje do zadań 8. – 10.

Tabela - testy gimnazjalne 2008
Zadanie 8. (0-1)

W którym z krajów wymienionych w tabeli roczne zużycie energii na mieszkańca jest największe?

A. W USA.   B. W Chinach.   C. W Indiach.   D. W krajach UE.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 9. (0-1)

Które wyrażenie arytmetyczne pozwoli obliczyć, o ile milionów toe wzrosłoby całkowite roczne zużycie energii na świecie, gdyby w Indiach zużywano tyle samo energii na jednego mieszkańca, co w USA?

A. 2290 – 539
B. (7,98 – 0,51) · 6196
C. (1049 – 287) · 7,98
D. (7,98 – 0,51) · 1049

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 10. (0-1)

Z danych zapisanych w tabeli wynika, że rocznie

A. w Afryce zużywa się mniej energii niż na każdym z pozostałych kontynentów.
B. najwięcej energii zużywa się na kontynencie południowoamerykańskim.
C. w Azji zużywa się więcej energii niż w UE.
D. w Ameryce Północnej zużywa się mniej energii niż w UE.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 11. (0-1)

Grupa złożona z trzynastu dziesięciolatków, jednego dwunastolatka i dwóch siedemnastolatków utworzyła Koło Ekologiczne. Średnia wieku członków tego koła jest równa

A. 11   B. 12   C. 13   D. 14

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 15. (0-1)

W pewnym państwie liczba osób niepełnoletnich jest równa p, pełnoletnich w wieku poniżej 60 lat jest o połowę mniej, a pozostałych dorosłych jest k razy mniej niż osób niepełnoletnich. Liczbie ludności tego państwa odpowiada wyrażenie

Wyrażenie algebraiczne - testy 2008 Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 26. (0-6)

Kula o promieniu 10 cm i prostopadłościan, którego jedna ze ścian ma wymiary 8 cm i 12,5 cm, mają taką samą objętość. Oblicz, ile razy pole powierzchni prostopadłościanu jest większe od pola powierzchni kuli. Zapisz obliczenia. W obliczeniach przyjmij π = 3. Wynik zaokrąglij do części dziesiątych.

(Użyteczne wzory dotyczące kuli: V= 4/3 πr3, P=4πr2, r – promień kuli)

Objętość kuli - egzamin Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 31. (0-2)

Postanowiono postawić przydomową elektrownię wiatrową. Zgodnie z zaleceniami maksymalna odległość końca obracającej się łopaty elektrowni od ściany domu powinna być równa podwojonej wysokości domu.

Koło 		- egzamin gimnazjalny 2008

Wysokość słupa elektrowni wiatrowej jest równa 16,5 m, a długość łopaty jest równa 3,5 m. W jakiej odległości od ściany domu o wysokości H = 12,3 m powinien stać słup tej elektrowni wiatrowej? Która z danych podana została niepotrzebnie?

Odpowiedź: Odległość słupa elektrowni od ściany domu powinna być równa ……………
Niepotrzebna dana ………………………………………………

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 32. (0-2)

Dla patrzącego z góry płytka chodnika ma kształt ośmiokąta, w którym kolejne boki są prostopadłe. Na rysunkach przedstawiono jego kształt, sposób układania płytek oraz niektóre wymiary w centymetrach.

Wyrażenie algebraiczne

Oblicz długość odcinka a.
Napisz wyrażenie algebraiczne, odpowiadające długości analogicznego odcinka dla pasa złożonego z n płytek.

Odpowiedź: Długość odcinka a ………………………….
Wyrażenie algebraiczne …………………………………..

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 33. (0-5)

Jadąc długą, prostą drogą, Ewa widziała elektrownię wiatrową zaznaczoną na rysunku literą E. Z punktu A widać było elektrownię pod kątem 30º od kierunku jazdy, a z punktu B – pod kątem 60º. Długość odcinka AB jest równa 20 km. Po pewnym czasie, przejeżdżając przez punkt C, Ewa minęła elektrownię.

Wpisz na rysunku miary kątów zaznaczonych łukami (∡ BEC i ∡ AEB). Oblicz odległość (BE) elektrowni od punktu B oraz odległość (CE) elektrowni od drogi. Zapisz obliczenia. Wynik zaokrąglij do części dziesiątych.

Trójkąt prostokątny, testy gimnazjalne Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Bądź na bieżąco z MatFiz24.pl