Egzamin gimnazjalny z matematyki 2013 - Testy online - MatFiz24.pl

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2013 – Testy online

Zobacz egzamin gimnazjalny z matematyki 2013 w filmach! Poniżej znajduje się arkusz z zadaniami i odpowiedziami do testu. To świetna powtórka przed tegorocznym egzaminem gimnazjalnym!

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2013 – arkusz i odpowiedzi

Informacje do zadań 1. i 2.

W tabeli przedstawiono informacje dotyczące wieku wszystkich uczestników obozu narciarskiego.

Tabelka do testu gimnazjalnego
Zadanie 1.

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Mediana wieku uczestników obozu jest równa

A. 14 lat.   B. 14,5 roku.   C. 15 lat.   D. 15,5 roku.

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 2.

Na którym diagramie poprawnie przedstawiono procentowy podział uczestników obozuze względu na wiek? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

Procenty test 2013
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 3.

W pewnej hurtowni za 120 jednakowych paczek herbaty trzeba zapłacić 1500 zł.

Ile takich paczek herbaty można kupić w tej hurtowni za 600 zł, przy tej samej cenie za jedną paczkę? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. 48   B. 50   C. 52   D. 56

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 4.

Cena brutto = cena netto + podatek VAT

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Cena netto brutto vat podwyżki obniżki
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu
  • Ucz się matematyki już od 25 zł. Instrukcja premium
  • Uzyskaj dostęp do całej strony MatFiz24.pl
  • Wesprzyj rozwój filmów matematycznych
Zaloguj się lub Wykup
Sprawdź Wykup
Anuluj
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 15 dni za 25.00 zł.
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 90 dni za 65.00 zł.
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 180 dni za 87.00 zł.

Kup abonament na 15 dni

25.00 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 15 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Kup abonament na 90 dni

65.00 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 90 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Kup abonament na 180 dni

87 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 180 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Anuluj
Zadanie 5.
Liczby i działania

Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. Jedna liczba.   B. Dwie liczby.   C. Trzy liczby.   D. Cztery liczby.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 6.

Dane są liczby: a = (–2)12, b = (–2)11, c = 210.

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Liczby te uporządkowane od najmniejszej do największej to:

A. c, b, a.   B. a, b, c.   C. c, a, b.   D. b, c, a.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 7.

Dane są liczby x i y spełniające warunki: x < 0 i y < x.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Liczby i działania porównywanie Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Informacje do zadań 8. i 9.

Wykres przedstawia zależność ilości farby pozostałej w pojemniku (w litrach) od powierzchni ściany (w m2) pomalowanej farbą z tego pojemnika.

Zależność funkcyjna test online
Zadanie 8.

Ile farby pozostało w pojemniku po pomalowaniu 30 m2 ściany? Wybierz odpowiedźspośród podanych.

A. 8 litrów   B. 12 litrów   C. 16 litrów   D. 20 litrów

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 9.

Ile farby zużyto na pomalowanie 10 m2 ściany? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. 4 litry   B. 8 litrów   C. 10 litrów   D. 16 litrów

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 10.

W pudełku było 20 kul białych i 10 czarnych. Dołożono jeszcze 10 kul białych i 15 czarnych.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Prawdopodobieństwo testy online Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 11.

Średnia prędkość samochodu na trasie przebytej w czasie 4 godzin wyniosła 60km/h.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Droga prędkość czas Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 12.

Ania ma w skarbonce 99 zł w monetach o nominałach 2 zł i 5 zł. Monet dwuzłotowych jest 2 razy więcej niż pięciozłotowych.

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Jeżeli przez x oznaczymy liczbę monet pięciozłotowych, a przez y – liczbę monet dwuzłotowych, to podane zależności opisuje układ równań

Układ równań metoda podstawiania i przeciwnych współczynników Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 13.

W prostopadłościennym akwarium, o wymiarach podanych na rysunku, woda sięga 2/3 jego wysokości.

Objętość prostopadłościanu

Ile litrów wody jest w akwarium? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. 16000 litrów   B. 1600 litrów   C. 160 litrów   D. 16 litrów

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 14.

W równoległoboku ABCD bok AB jest dwa razy dłuższy od boku AD. Punkt K jest środkiem boku AB, a punkt L jest środkiem boku CD.

Pole równoległoboku

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Pole figury równoległobok Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 15.

Punkt B jest środkiem okręgu. Prosta AC jest styczna do okręgu w punkcie C, |AB| = 20 cm i |AC| = 16 cm.

Styczna do okręgu, twierdzenie Pitagorasa

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Promień BC okręgu ma długość

A. 12 cm   B. 10 cm   C. 4 cm   D. 2 cm

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 16.

Jeden z kątów wewnętrznych trójkąta ma miarę α, drugi ma miarę o 30° większą niż kąt α, a trzeci ma miarę trzy razy większą niż kąt α.

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Trójkąt ten jest

A. równoboczny.
B. równoramienny.
C. rozwartokątny.
D. prostokątny.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 17.

Na rysunkach I–IV przedstawiono cztery pary trójkątów.

Przystawanie trójkątów, cechy przystawania

Na którym rysunku trójkąty nie są przystające? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. I   B. II   C. III   D. IV

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 18.

Kąt ostry rombu ma miarę 45º, a wysokość rombu jest równa h.

romb z danym kątem

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Pole tego rombu można wyrazić wzorem

Wysokość rombu Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 19.

Siatka ostrosłupa składa się z kwadratu i trójkątów równobocznych zbudowanych na bokach tego kwadratu.

Siatka pole powierzchni ostrosłupa Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 20.

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Suma objętości 8 kul, z których każda ma promień 1, jest taka sama jak objętość jednej kulio promieniu

Objętość kuli Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 21.

W pewnej klasie liczba chłopców stanowi 80% liczby dziewcząt. Gdyby do tej klasy doszło jeszcze trzech chłopców, to liczba chłopców byłaby równa liczbie dziewcząt. Ile dziewcząt jest w tej klasie? Zapisz obliczenia.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 22.

Na rysunku przedstawiono trapez ABCD i trójkąt AFD. Punkt E leży w połowie odcinka BC. Uzasadnij, że pole trapezu ABCD i pole trójkąta AFD są równe.

Uzasadnij, że , dowód matematyczny Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 23.

Pole powierzchni bocznej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest równe 80 cm2, a pole jego powierzchni całkowitej wynosi 144 cm2. Oblicz długość krawędzi podstawy i długość krawędzi bocznej tego ostrosłupa. Zapisz obliczenia.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Bądź na bieżąco z MatFiz24.pl