Dodawanie i odejmowanie potęg - MatFiz24.pl

Dodawanie i odejmowanie potęg o tych samych podstawach

Nie ma typowych wzorów na dodawanie lub odejmowanie potęg. Zazwyczaj takie działania na potęgach rozwiązuje się, jak w zwykłym dodawaniu typu:

x + x = 2x
y + y = 2y
212 + 212 = 2 · 212 = 213

Można też rozwiązać powyższy przykład wyłączając 212 przed nawias. Spójrz:

212 + 212 = 212 · ( 1 + 1) = 212 · 2 = 213

Są też odrobinę trudniejsze modyfikacje tego zadania na potęgi, ale w takich przypadkach najlepiej wyłącz najniższą potęgę przed nawias.

Dodawanie i odejmowanie potęg – zadania

Zadanie.

Wykonaj dodawanie potęg.

Dodawanie odejmowanie potęgi
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie.

Liczby a, b i c określone są następująco:

\(a={{3}^{10}}+{{3}^{10}}+{{3}^{10}},\quad b={{3}^{30}}\cdot {{3}^{2}},\quad c={{\left( {{3}^{15}} \right)}^{2}}.\)

Zatem

 1. a = c PRAWDA/FAŁSZ
 2. b \(\le \) c PRAWDA/FAŁSZ
 3. a < b PRAWDA/FAŁSZ
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie.

Liczba 21+22+23+…+250 jest podzielna przez

 1. 2. PRAWDA/FAŁSZ
 2. 3. PRAWDA/FAŁSZ
 3. 6. PRAWDA/FAŁSZ
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube

Rozwiązanie:

Na początku warto zauważyć, że jeśli liczba jest podzielna przez 2 i 3 to jest podzielna przez 6 i odwrotnie.

Podzielność liczb na konkursie kuratoryjnym , olimpiadzie matematycznej
Zadanie.

Wykaż, że liczba \({{3}^{22}}+{{6}^{21}}\) jest podzielna przez 5.

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie.

Uzasadnij, że dla n naturalnego każda liczba postaci 2n+2n+1+2n+2+2n+3 jest podzielna przez 5.

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie.

Ile wynosi wartość wyrażenia 5572 – 4432?

A. 72 000
B. 114 000
C. 228 000
D. 320 000
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie.

Wykaż, że liczba \({36^{51}} + {9^{50}} – {6^{100}} + {3^{102}}\) jest podzielna przez 5.

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie.

Dla dowolnej liczby naturalnej n

 1. \({{2}^{n-1}}+{{2}^{n-1}}+{{2}^{n-1}}+{{2}^{n-1}}={{2}^{4n-4}}\) PRAWDA/FAŁSZ
 2. \({{5}^{n-1}}+{{5}^{n-1}}+{{5}^{n-1}}+{{5}^{n-1}}+{{5}^{n-1}}={{5}^{n}}\) PRAWDA/FAŁSZ
 3. \({{6}^{n-1}}+{{6}^{n-1}}+{{6}^{n-1}}+{{6}^{n-1}}+{{6}^{n-1}}+{{6}^{n-1}}={{6}^{6n}}\) PRAWDA/FAŁSZ
Uwaga: Możesz dodawać potęgi podobnie jak jajka, czy jabłka :-). Możesz też zrobić to dodawanie potęg wykorzystując wyłączanie najniejszej z potęg przed nawias.
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie.

Jeżeli \(a={{6}^{6}}\quad i\quad b={{12}^{3}},\ to\)

 1. \(a+b=7\cdot {{2}^{8}}\cdot {{3}^{3}}\) PRAWDA/FAŁSZ
 2. \(a\cdot b={{2}^{12}}\cdot {{3}^{9}}\) PRAWDA/FAŁSZ
 3. \(\frac{a}{b}={{3}^{3}}\) PRAWDA/FAŁSZ
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie.

Ustal, czy liczba \({{123}^{123}}+{{67}^{67}}\) jest podzielna przez 10. Odpowiedź uzasadnij.

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie.

Wyrażenie \(2\cdot {{4}^{11}}+3\cdot {{4}^{12}}+8\cdot {{4}^{10}}\) zapisz w postaci jednej potęgi.

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube Wykonaj dodawanie potęg.
Zadanie.

Liczba, będąca wartością wyrażenia jest 315+316+317 wielokrotnością liczby:

A. 39, TAK/NIE
B. 6, TAK/NIE
C. 9, TAK/NIE
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie.

Dane są liczby: a=610 i b=125. Wtedy

A. a·b=215·315, PRAWDA/FAŁSZ
B. \(\frac{a}{b}={{3}^{5}}\), PRAWDA/FAŁSZ
C. Dodawanie potęg: a+b=61·212·35, PRAWDA/FAŁSZ
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie.

Wykaż, że liczba 20162016+2·20162015+20162014 jest podzielna przez 2017.

Uwaga: Zadanie dotyczy podzielności, ale znakomicie pokazuje na czym polega dodawanie potęg przez wyłączenie wspólnego czynnika przed nawias.
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Bądź na bieżąco z MatFiz24.pl