Potęgi i Notacja Wykładnicza - Wybrane zadania do testu ósmoklasisty

Potęgi i Notacja Wykładnicza – testy ósmoklasisty

Potęgi i Notacja Wykładnicza – testy ósmoklasisty.

Zadania dostosowane do klasy 8 – jako trening przed egzaminem ósmoklasisty z matematyki.

Potęgi i Notacja Wykładnicza

Zadanie. (0-1)

Dane są trzy liczby:

a=1023+1, b=1023-1, c=1023+2.

Które z tych liczb są podzielne przez 3? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. Tylko liczby a i b.
B. Tylko liczba b
C. Tylko liczby b i c.
D. Tylko liczba c.
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie. (0–1)

Dane są dwie liczby:\(a={{8}^{5}},\,b={{4}^{5}}\)
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Iloczyn a · b jest równy 1032. PRAWDA/FAŁSZ
Iloraz \(\frac{a}{b}\) jest równy 25. PRAWDA/FAŁSZ
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie. (0–1)

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Potęgi, działania na potęgach
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie. (0–1)

Dane są liczby:

I. 2541
II. 12541
III. 2862
IV. 5431

Która z tych liczb jest największa? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. I
B. II
C. III
D. IV
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu
  • Ucz się matematyki już od 25 zł. Instrukcja premium
  • Uzyskaj dostęp do całej strony MatFiz24.pl
  • Wesprzyj rozwój filmów matematycznych
Zaloguj się lub Wykup
Sprawdź Wykup
Anuluj
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 15 dni za 25.00 zł.
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 90 dni za 65.00 zł.
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 180 dni za 87.00 zł.

Kup abonament na 15 dni

25.00 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 15 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Kup abonament na 90 dni

65.00 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 90 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Kup abonament na 180 dni

87 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 180 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Anuluj

Wskazówka: W tym zadaniu na egzaminie gimnazjalnym 2016 należało porównać zarówno podstawy i wykładniki. Jeśli nawet nie masz tych samych podstaw, czy wykładników to możesz obliczeniami sprowadzić liczby do takich samych liczby zarówno w podstawie jak i wykładniku. Przykład ma tak dobrane liczby, aby wybrane liczby łatwo było zamieniać na inne. Zerknij na film.

Zadanie. (0–1)

Poniżej podano kilka kolejnych potęg liczby 7.

71 = 7
72 = 49
73 = 343
74 = 2401
75 = 16 807
76 = 117 649
77 = 823 543
78 = 5 764 801
79 = 40 353 607
…………….

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Cyfrą jedności liczby 7190 jest

A. 1
B. 3
C. 7
D. 9
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Rozwiązanie:

Należy zauważyć, ze ostatnie cyfry powtarzają się okresowo: 7,9,3,1,7,9,3,1,7,9,3,1,……itd. Zatem co czwarta potęga (ta z wykładnikiem podzielnym przez 4 ma na końcu cyfrę 1). Tym sposobem obliczamy 7188=…1, a kolejne potęgi powtarzają się w okresie 7,9,3,1. Dlatego 7189=…7, 7190=…9.
Odp.: D=9.

Zadanie.(0-1)

Dane są liczby: 3, 34, 312.

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Iloczyn tych liczb jest równy

A. 316 B. 317 C. 348 D. 349

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie.(0-1)

Dane są liczby: a = (–2)12, b = (–2)11, c = 210.

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Liczby te uporządkowane od najmniejszej do największej to:

A. c, b, a.   B. a, b, c.   C. c, a, b.   D. b, c, a.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie.(0-1)

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Potęgowanie, własności potęg Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie. (0-1)

W różnych publikacjach jako jednostka energii pojawia się czasem toe. 1 toe odpowiada energii, jaką uzyskuje się z 1 tony ropy naftowej i równa się 41 868 MJ (1 MJ = 1 000 000 J). Ilu dżulom równa się 1 toe?

A. 4,1868 · 1011   B. 4,1868 · 108   C. 4,1868 · 109   D. 4,1868 · 1010

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie. (0-1)

Średnia odległość Marsa od Słońca wynosi 2,28·108 km. Odległość ta zapisana bez użycia potęgi jest równa

A. 22 800 000 km
B. 228 000 000 km
C. 2 280 000 000 km
D. 22 800 000 000 km

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie. (0 – 1) Dział: Potęgi, notacja wykładnicza

1 mol to taka ilość materii, która zawiera w przybliżeniu 6·1023 (odpowiednio) atomów, cząsteczek lub jonów. Ile cząsteczek wody zawartych jest w 0,25 mola wody?

A. 1,5·1023   B. 0,5·1022   C. 1023   D. 0,25·1023

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Bądź na bieżąco z MatFiz24.pl