Wykres funkcji liniowej - MatFiz24.pl

Wykres funkcji liniowej

Wykres funkcji liniowej przedstawia linia prosta. Szczególnym przykładem jest wykres funkcji stałej, który jest również linią prostą równoległą do poziomej osi X.

W celu narysowania wykresu funkcji liniowej możesz posłużyć się tabelką.

  • W górnym wierszu wstawiasz minimum dwie dowolne liczby będące naszymi argumentami x.
  • W dolnym wierszu na podstawie wzoru obliczasz wartości funkcji y.

Liczby wybierasz z dziedziny funkcji – najczęściej jest to zbiór liczb rzeczywistych. Warto wybierać te liczby, z którymi dobrze się liczy (-1, 0, 1) i które leża w pobliżu środka układu współrzędnych.

Na końcu łączysz otrzymane punkty prostą. Jeśli punkty nie leżą w jednej prostej, sprawdź swoje rachunki, dzięki którym uzupełniłeś tabelkę. Prawdopodobnie powstał błąd. Jeżeli jest wszystko dobrze, to prosta przetnie wszystkie otrzymane punkty.

Rysowanie wykresu funkcji w zadaniach

Zadanie.

Narysuj wykres funkcji: y=2x+1.

Zobacz na YouTube

Rozwiązanie

Wykres funkcji liniowej

W odróżnieniu od zadania, które jest wyżej tutaj należy połączyć punkty wyznaczone ze wzoru. W ten sposób powstaje linia prosta, która jest wykresem naszej funkcji.

Zadanie.

Narysuj wykres funkcji: y=-3x+1.

Zobacz na YouTube narysuj wykres funkcji liniowej
Zadanie.

Narysuj wykres funkcji liniowej: \(y=\frac{2}{3}x-2\)

Zobacz na YouTube rysowanie wykresu funkcji liniowej
Zadanie.

Narysuj wykres funkcji liniowej: \(y=-\frac{1}{5}x+3\)

Zobacz na YouTube naszkicuj wykres funkcji liniowej

Wykres funkcji liniowej stałej

Podczas rysowania wykresu funkcji stałej należy zauważyć, że do tabelki do górnego wiersza można wstawić dowolną liczbę rzeczywistą. W dolnym wierszu należy wstawić tę samą wartość funkcji w naszym przypadku to liczba „4”. Wykresem funkcji stałej jest prosta równoległa do poziomej osi X.

W zasadzie wyznaczając wykres funkcji stałej wystarczy spojrzeć na wartość liczbową we wzorze, a następnie narysować wykres funkcji na wysokości wartości liczbowej występującej we wzorze.

Zadanie.

Naszkicuj wykres funkcji: y = 4.

Zobacz na YouTube Wykres funkcji stałej
Zadanie.

Narysuj wykres funkcji stałej: y = -2

Zobacz na YouTube rysowanie wykresu funkcji stałej
Bądź na bieżąco z MatFiz24.pl