Zamiana jednostek - Przelicznik w zadaniach - MatFiz24.pl

Zamiana jednostek

Zamiana jednostek jest stosunkowo prosta, gdy znasz jednostki podstawowe.

Podstawowe jednostki układu SI

W układzie SI jest 7 podstawowych jednostek miar: metr, kilogram, sekunda, amper, kelwin, mol, kandela.

Omówienie pojęcia: Podstawowe jednostki układu SI

Przedrostki jednostek miar układu SI

Przedrostki jednostek miar układu SI są to skróty pomagające w zapisie bardzo dużych lub bardzo małych liczb wyrażających różne jednostki miar długości, masy itp.

Omówienie pojęcia: Przedrostki jednostek miar układu SI

Zamiana jednostek miar długości

Przelicznik miar długości należy oprzeć na przedrostkach jednostek i w zależności od przedrostka należy mnożyć przez odpowiednią potęgę liczby 10 lub odpowiednią potęgę ułamka 0,1.

Omówienie pojęcia: Zamiana jednostek miar długości

Zamiana jednostek miar masy

Przelicznik miar masy należy oprzeć na przedrostkach jednostek i w zależności od przedrostka mnożyć daną jednostkę masy przez odpowiednią potęgę liczby 10 lub odpowiednią potęgę ułamka 0,1.

Omówienie pojęcia: Zamiana jednostek miar masy

Zamiana jednostek czasu

Sekunda jest podstawową jednostką czasu w układzie SI.
Do zamiany wykorzystuje się różne jednostki czasu.

Omówienie pojęcia: Zamiana jednostek czasu

Zamiana jednostek kwadratowych, czyli jednostki powierzchni

Zamiana jednostek kwadratowych często przysparza problemów, ponieważ początkujący wykonują tę zamianę podobnie jak zwykłe jednostki długości. Przeliczanie jednostek kwadratowych należy oprzeć na trochę innej metodzie – zobacz zadania z zamiany jednostek kwadratowych.

Omówienie pojęcia: Zamiana jednostek kwadratowych

Zamiana jednostek sześciennych, jednostek objętości

Zamiana jednostek sześciennych podobnie jak przelicznik jednostek kwadratowych stanowią problem dla początkujących, ponieważ częstym błędem jest wykonywanie obliczeń jak w zwykłej zamianie jednostek długości.

Omówienie pojęcia: Zamiana jednostek sześciennych

Zamiana wybranych jednostek w fizyce i chemii

Zamiana km/h na m/s oraz zamiana m/s na km/h

Zamiana km/h na m/s oraz zamiana m/s na km/h jest nieodłącznym elementem wielu zadań nie tylko w fizyce, ale również w zadaniach matematycznych. Przypomnijmy więc, jak zamienić jednostki prędkości?

Omówienie pojęcia: Zamiana km/h na m/s oraz zamiana m/s na km/h

Zamiana jednostek gęstości: g/cm3 na kg/m3

Zobacz zadania, jak zamienić jednostki gęstości g/cm3 na kg/m3?

Omówienie pojęcia: Zamiana jednostek gęstości: g/cm3 na kg/m3

Bądź na bieżąco z MatFiz24.pl