Przedrostki jednostek miar układu SI - MatFiz24.pl

Przedrostki jednostek miar układu SI

Przedrostki jednostek miar układu SI są to skróty pomagające w zapisie bardzo dużych lub bardzo małych liczb wyrażających różne jednostki miar długości, masy itp.

Przykład.

Możesz powiedzieć: „Kupiłem 2000 gramów jabłek”, ale łatwiej to wyrazisz mówiąc: „Kupiłem 2 kilogramy jabłek”. Każdy już wie, że masa Twoich jabłek wynosi 2000 g. Zatem przedrostek kilo zastępuje mnożenie przez 1000, zwiększa daną jednostkę 1000 razy.

Mnożnik przedrostków przedstawiany jest jako notacja wykładnicza, gdyż taka postać ułatwia zapisywanie bardzo małych jak i bardzo dużych liczb.

Skrót-Przedrostek Mnożnik Przykład
Y-jotta 1024 Ym-jottametr
Z-zetta 1021 Zm-zettametr
E-eksa 1018 Em-eksametr
P-peta 1015 Pm-petametr
T-tera 1012 Tm-terametr
G-giga 109 Gm-gigametr
M-mega 106 Mm-megametr
k-kilo 103 km-kilometr
h-hekto 102 hm-hektopaskal
da-deka 101 dag-dekagram
100=1 metr – jednostka podstawowa
d-decy 10-1=0,1 dm-decymetr
c-centy 10-2=0,01 cm-centymetr
m-mili 10-3=0,001 mm-milimetr
µ-mikro 10-6 µm-mikrometr
n-nano 10-9 nm-nanometr
p-piko 10-12 pm-pikometr
f-femto 10-15 fm-femtometr
a-atto 10-18 am-attometr
z-zepto 10-21 zm-zeptometr
y-jokto 10-24 ym-joktometr
Bądź na bieżąco z MatFiz24.pl