Podstawowe jednostki układu SI - Zamiana jednostek - MatFiz24.pl

Podstawowe jednostki układu SI

W układzie SI jest 7 podstawowych jednostek miar: metr, kilogram, sekunda, amper, kelwin, mol, kandela.

  • metr – jednostka długości. Definiuje się jako odległość, którą pokonuje światło w próżni w ciągu 1/299 792 458 sekundy
  • kilogram – jednostka masy. Jako jedyna ma przedrostek – kilo. Wielkość definiuje się odwołując do masy określonego przedmiotu, a nie przy pomocy stałych wielkości fizycznych. Wzorcem 1 kilograma jest walec o wysokości i średnicy podstawy 39 mm wykonany ze stopu platyny (90 procent) z irydem (10 procent). Wzorzec jednego kilograma przechowywany jest we Francji w Międzynarodowym Biurze Miar i Wag w Sèvres koło Paryża.
  • sekunda – jednostka czasu.
  • amper – jednostka natężenia prądu.
  • kelwin – jednostka temperatury.
  • mol – jednostka ilość, liczebności. Odpowiada liczbie atomów zawartych w 12 g węgla C-12. W jednym molu znajduje się (6,02214129 ± 0,00000027) ×1023 cząstek.
  • kandela – jednostka światłości.
Bądź na bieżąco z MatFiz24.pl