Zamiana (przelicznik) jednostek czasu - MatFiz24.pl

Zamiana jednostek czasu

Sekunda jest podstawową jednostką czasu w układzie SI.

Wykorzystuje się różne jednostki czasu:

  • sekunda[s], jednostka podstawowa układu SI
  • minuta[min] = 60 s,
  • kwadrans[kwad.] = 15 min,
  • godzina[h] = 60 min,
  • doba[d] = 24 h,
  • tydzień[tydz.] = 7 d,
  • miesiąc[mies.],
  • rok[r.] = 365 d, rok juliański=365,25 dnia (31 557 600 s)
  • wiek = 100 lat
  • tysiąclecie(millennium) = 1000 lat
Przykład: Zamiana jednostek czasu.

\[\begin{align} & 1s=\frac{1}{60}\min ,\quad zatem\quad 1\min =60s \\ & 1s=\frac{1}{3600}h,\quad zatem\quad 1h=3600s \\ & 1\min =\frac{1}{60}h,\quad zatem\quad 1h=60\min \\ \end{align}\]

Pamiętaj, że przelicznik jednostek czasu należy oprzeć na ułamkach zwykłych, a nie na dziesiętnych. Istnieje problem w zapisie ułamka np.: 1/60 w postaci dziesiętnej 1/60 = 0,01(6). Wynikiem jak widzisz jest ułamek dziesiętny okresowy trudny w stosowaniu w obliczeniach matematycznych.

Bądź na bieżąco z MatFiz24.pl