Zamiana (przelicznik) jednostek miar długości - MatFiz24.pl

Zamiana jednostek miar długości

Przelicznik miar długości należy oprzeć na przedrostkach jednostek i w zależności od przedrostka należy mnożyć przez odpowiednią potęgę liczby 10 lub odpowiednią potęgę ułamka 0,1.

Podczas zamiany jednostek należy poznać tabelę z przedrostkami jednostek.

Podstawową jednostką długości jest metr[m]. Teraz wypiszmy najważniejsze jednostki długości wykorzystywane w praktyce:

  • milimetr[mm] = 0,001 m,
  • centymetr[cm] = 0,01 m,
  • decymetr[dm] = 0,1 m,
  • metr[m], jednostka podstawowa układu SI,
  • kilometr[km] = 1000 m.

Standaryzowane jednostki odległości mające pochodzenie w odległych wiekach:

  • cal = 25,4 mm
  • stopa = 30,480 cm
  • jard = 0,9144 m
  • mila = 1,609344 km
  • mila morska = 1 852 m

W astronomii stosuje się jednostki wyrażające bardzo duże odległości między gwiazdami i planetami:

  • jednostka astronomiczna [au] lub oznaczenie po polsku [j.a] jest to średnia odległość z Ziemi do Słońca 1 au = 149 597 870 700 m ≈ 150 mln km;
  • rok świetlny [ly] jest to odległość jaką pokonuje światło w próżni w ciągu 1 roku juliańskiego, czyli w ciągu 365,25 dnia i 31 557 600 sekund.
    Jest to odległość 9,4607·1015 m
    1 rok świetlny = 0,3066 pc = 63241 j.a. = 9,4607·1015 m
  • parsek [pc] – jednostka odległości astronomicznej można ją opisać jako odległość, z jakiej połowa wielkiej osi orbity ziemskiej (czyli 1 j.a.) jest widoczna jako łuk o długości 1 sekundy kątowej.
    1 pc ≈ 3,2616 ly ≈ 206265 j.a. ≈ 3,086·1016 m
Przykład: Zamiana jednostek długości.

1 mm = 0,1 cm, zatem 1 cm = 10 mm
1 mm = 0,01 dm, zatem 1 dm = 100 mm
1 mm = 0,001 m, zatem 1 m = 1000 mm
1 mm = 0,000001 km, zatem 1 km = 1000000 mm

1 cm = 10 mm, zatem 1 mm = 0,1 cm
1 cm = 0,1 dm, zatem 1 dm = 10 cm
1 cm = 0,01 m, zatem 1 m = 100 cm
1 cm = 0,00001 km, zatem 1 km = 100000 cm

1 dm = 100 mm, zatem 1 mm = 0,01 dm
1 dm = 10 cm, zatem 1 cm = 0,1 dm
1 dm = 0,1 m, zatem 1 m = 10 dm
1 dm = 0,0001 km, zatem 1 km = 10000 dm

1 m = 1000 mm, zatem 1 mm = 0,001 m
1 m = 100 cm, zatem 1 cm = 0,01 m
1 m = 10 dm, zatem 1 dm = 0,1 m
1 m = 0,001 km, zatem 1 km = 1000 m

1 km = 1000000 mm, zatem 1 mm = 0,000001 km
1 km = 100000 cm, zatem 1 cm = 0,00001 km
1 km = 10000 dm, zatem 1 dm = 0,0001 km
1 km = 1000 m, zatem 1 m = 0,001 km

Później można komplikować przykłady:
1 km = 1000 m = 10000 dm = 100000 cm = 1000000 mm
1 m = 0,001 km = 10 dm = 100 cm = 1000 mm
1 dm = 0,0001 km = 0,1 m = 10 cm = 100 mm
1 cm = 0,00001 km = 0,01 m = 0,1 dm = 10 mm
1 mm = 0,000001 km = 0,001 m = 0,01 dm = 0,1 cm

Bądź na bieżąco z MatFiz24.pl