Zamiana (przelicznik) jednostek miar masy - MatFiz24.pl

Zamiana jednostek masy

Przelicznik miar masy należy oprzeć na przedrostkach jednostek i w zależności od przedrostka mnożyć daną jednostkę masy przez odpowiednią potęgę liczby 10 lub odpowiednią potęgę ułamka 0,1.

Warto poznać tabelę z przedrostkami jednostek.

Kilogram jako jedyna jednostka podstawowa zawiera przedrostek – kilo.

W praktyce wykorzystuje się różne jednostki masy:

 • gram[g],
 • kilogram[kg]=1000 g, jednostka podstawowa układu SI
 • dekagram[dag]=10 g,
 • tona[t]=1000 kg

Standaryzowane jednostki masy mające pochodzenie w poprzednich wiekach:

 • funt [lb] = 453,59237 grama
 • uncja [oz] = 28,3495231 grama

Zamiana jednostek miar masy w przykładach

W poniższych przykładach zobaczysz, jak zamieniać:

 • dekagramy na gramy – dag na g
 • kilogramy na gramy – kg na g
 • tony na gramy – t na g
 • gramy na dekagramy – g na dag
 • kilogramy na dekagramy – kg na dag
 • tony na dekagramy – t na dag
 • gramy na kilogramy – g na kg
 • dekagramy na kilogramy – dag na kg
 • tony na kilogramy – t na kg
 • gramy na tony – g na t
 • dekagramy na tony – dag na t
 • kilogramy na tony – kg na t

1 g = 0,1 dag, zatem 1 dag = 10 g
1 g = 0,001 kg, zatem 1 kg = 1000 g
1 g = 0,000001 t, zatem 1 t = 1000000 g

1 dag = 10 g, zatem 1 g = 0,1 dag
1 dag = 0,01 kg, zatem 1 kg = 100 dag
1 dag = 0,00001 t, zatem 1 t = 100000 dag

1 kg = 1000 g, zatem 1 g = 0,001 kg
1 kg = 100 dag, zatem 1 dag = 0,01 kg
1 kg = 0,001 t, zatem 1 t = 1000 kg

1 t = 1000000 g, zatem 1 g = 0,000001 t
1 t = 100000 dag, zatem 1 dag = 0,00001 t
1 t = 1000 kg, zatem 1 kg = 0,001 t

Bądź na bieżąco z MatFiz24.pl