Usuwanie niewymierności z mianownika - MatFiz24.pl

Usuwanie niewymierności z mianownika

Rozpatrzmy usuwanie niewymierności z mianownika na podstawie przykładu \(\frac{4}{\sqrt{3}}\). Należy usunąć \(\sqrt{3}\) z mianownika. W tym celu całe wyrażenie należy pomnożyć przez liczbę „1”, a w zasadzie przez ułamek, którego licznikiem i mianownikiem jest \(\sqrt{3}\).

Otrzymujemy w tym momencie zapis \(\frac{4}{\sqrt{3}}\cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}}\). Dalej mnożysz przez siebie liczniki i mianowniki, otrzymując wynik w usuniętym pierwiastkiem z mianownika: \(\frac{4\sqrt{3}}{3}\)

Jak usunąć niewymierność z mianownika – zadania

Zadanie.

Usuń niewymierność (pierwiastek) z mianownika.

Usuń niewymierność z mianownika
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie.

Usuń niewymierność (pierwiastek) z mianownika.

Usuwanie niewymierności z mianownika
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube

W tego typu zadaniach usuwanie pierwiastka z mianownika polega na utworzeniu i zastosowaniu w mianowniku wzoru skróconego mnożenia podanego w zielonej ramce na ilustracji wyżej.

Zwróć szczególną uwagę na mianownik i licznik dopisywanego ułamka, którego wartość liczbowa jest równa 1 (ponieważ licznik jest równy mianownikowi). Znak między wyrażeniami w dopisywanym ułamku jest zawsze przeciwny do znaku jaki występuje w mianowniku z którego chcemy usunąć pierwiastek. Jeśli w jednym mianowniku jest „+” to w drugim „-” lub odwrotnie.

Usuwanie niewymierności z mianownika
2.5 (50%) 6 votes

Bądź na bieżąco z MatFiz24.pl 
Close