Zdania logiczne - Przykłady i ćwiczenia - MatFiz24.pl

Zdania logiczne

Zdania logiczne w matematyce są to wyrażenia, które mogą przyjąć wartość logiczną prawdy albo fałszu.

Logika wykorzystuje tylko zdania oznajmujące. Są to zdania prawdziwe lub fałszywe.

Z tego wynika, że wszelkiego rodzaju inne zdania np. zdanie pytające nie są zdaniami logicznym z punktu widzenia logiki matematycznej.

Wartość logiczna zdania może być: prawda lub fałsz. Prawdę symbolicznie oznaczmy przez 1, zaś fałsz przez 0.

Zdania logiczne zwykle oznaczamy przez małe literki p,q,r itd.

Przykłady zdań w logice:

 • Śnieg topi się w temperaturze wyższej niż 0°C (zdanie prawdziwe=1)
 • Krowa umie latać (zdanie fałszywe=0)
 • 123∈N (zdanie prawdziwe=1)
 • 3=5 (zdanie fałszywe=0)
 • Każdy kwadrat jest rombem (zdanie prawdziwe=1)
 • Każdy romb jest kwadratem (zdanie fałszywe=0)

Ćwiczenia ze zdań logicznych

Zadanie.

Wśród poniższych zapisów wskaż zdania logiczne.

 1. Bociany potrafią latać.
 2. 3+3=9
 3. x+1
 4. Czy Luksemburg to kraj?
 5. Wzór chemiczny wody to H2O.
 6. 82+6
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Bądź na bieżąco z MatFiz24.pl