Koniunkcja - Podstawy logiki - MatFiz24.pl

Koniunkcja

Koniunkcja dwóch zdań jest prawdziwa, gdy prawdziwe są oba tworzące je zdania.

Koniunkcję można zdefiniować jako dwuargumentowe działanie określone w zbiorze zdań, które zdaniom p, q przyporządkowuje zdanie p i q.

Koniunkcja zadań p, q zapisywana jest przy pomocy spójnika „i” np.: p i q.
W zapisie matematycznym ten spójnik jest również zapisywany przez symbol ∧ np.: p ∧ q.

Tabelka koniunkcji.

p q p ∧ q
1 1 1
1 0 0
0 1 0
0 0 0

1 Przykład: Oceń wartość logiczną zdań.

p – „Węgiel jest czarny” (1 – zdanie prawdziwe)

q – „Węgiel jest twardy” (1 – zdanie prawdziwe)

Zdanie do sprawdzenia: Koniunkcja

Odpowiedź: Jest to zdanie prawdziwe, ponieważ oba zdania są prawdziwe.

2 Przykład: Oceń wartość logiczną zdań.

p – „Liczba 4 jest parzysta” (1 – zdanie prawdziwe)

q – „Liczba 4 jest podzielna przez 3” (0 – zdanie fałszywe)

Zdanie do sprawdzenia: Koniunkcja w zadaniu matematycznym

Odpowiedź: Pierwsze zdanie logiczne jest prawdziwe, drugie zaś fałszywe, zatem cała koniunkcja na mocy tabelki jest fałszywa.

3 Przykład: Oceń wartość logiczną zdań.

p – „-3 jest liczbą naturalną” (0 – zdanie fałszywe)

q – „-3 jest liczbą całkowitą” (1 – zdanie prawdziwe)

Zdanie do sprawdzenia: Zdanie logiczne koniunkcja

Odpowiedź: Pierwsze zdanie logiczne jest fałszywe, drugie zaś prawdziwe, zatem cała koniunkcja na mocy tabelki jest fałszywa.

4 Przykład: Oceń wartość logiczną zdań.

p – „Cukier jest słony” (0 – zdanie fałszywe)

q – „Sól jest słodka” (0 – zdanie fałszywe)

Zdanie do sprawdzenia: Sprawdzanie, czy koniunkcja jest prawdziwa?

Odpowiedź: Pierwsze zdanie jest fałszywe, drugie też jest fałszywe, zatem cała koniunkcja na mocy tabelki jest fałszywa.

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Bądź na bieżąco z MatFiz24.pl