Negacja (zaprzeczenie zdań) - Podstawy logiki - MatFiz24.pl

Negacja – zaprzeczenie zdań

Zaprzeczeniem zdania p (nieprawda, że p) nazywamy takie zdanie (~p), które jest fałszywe, gdy p jest prawdziwe, a zdanie (~p) jest prawdziwe, gdy p jest fałszywe.

Prościej można powiedzieć, że zaprzeczeniem prawdy jest fałsz, a zaprzeczeniem fałszu jest prawda.

Negacja = zaprzeczenie.

Tabelka nagacji (zaprzeczenia).

p ~p
1 0
0 1

Przykłady negacji (zaprzeczenia):

p – „Śnieg jest biały” (1 – zdanie prawdziwe)
~p – „Śnieg nie jest biały” (0 – zdanie fałszywe)
q – „2+2=4” (1 – zdanie prawdziwe)
~q – „2+24” (0 – zdanie fałszywe)
r – „Każdy Polak jest mądry po szkodzie” (0 – zdanie fałszywe)
~r – „Nieprawda, że każdy Polak jest mądry po szkodzie” (1 – zdanie prawdziwe)
s – „3 > 0” (1 – zdanie prawdziwe)
~s – „3 0” (0 – zdanie fałszywe)

Rozwiązanie:
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube

Warto tutaj wspomnieć o prawie podwójnej negacji: ~(~p) ⇔ p. Dwa zaprzeczenia redukują się dając zdanie p, podobnie jak dwa minusy dające w efekcie plus.

Dobrym przykładem podwójnej negacji jest zdanie: Nie jesteś niegłupi. Takie zadanie oznacza, że: Jesteś mądry.

Podobnie jest w zdaniu: Nieprawda, że nie lubię jabłek. To zdanie oznacza: Lubię jabłka. Dwa zaprzeczenia znoszą się wzajemnie.

Bądź na bieżąco z MatFiz24.pl