Zamiana liczby na procent - Zadania - MatFiz24.pl

Zamiana liczby na procent

Zamiana liczby na procent przebiega w dwóch krótkich krokach:

  1. Mnożysz liczbę przez 100
  2. Dopisujesz na końcu symbol procentu – %

Zamiana liczby na procent polega na pomnożeniu liczby przez 100%.

Znając sposób zamiany liczby na procent, możesz przejść do rozwiązywania prostych zadań.

Jak zamienić ułamek na procent?

Zadanie.
Zamień ułamek na procent.
0,9 · 100%=90%
0,21 · 100%=21%
0,55 · 100%=55%

Zadanie.

Zamień ułamek zwykły, dziesiętny będź ułamek mieszany na procent.

zamień liczbę na procent
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube

W pierwszych dwóch linijkach mamy ułamki dziesiętne. Każdy z nich został pomnożony przez 100%. Podczas tego typu zamiany należy przesunąć przecinek w ułamku w prawo o 2 miejsca i dopisać znak procentu.

Trzeci i czarty przykład to zamiana ułamka zwykłego na procent. Tu również mnożymy przez 100%. Najczęściej powstaje wówczas ułamek niewłaściwy, który warto uprościć wyciągając całość z ułamka.

W piątej linijce mamy zamianę ułamka mieszanego na procent. Standardowo mnożymy przez 100 procent, ale zanim to nastąpi należy zamienić ułamek mieszany na niewłaściwy (bez całości) i wówczas wykonać mnożenie.

Zamiana liczby na procent z proporcji

Zadanie.
Zamień liczbę na procent (wykorzystując proporcje).
zamiana na liczbę -  proporcje

Zamiana tego typu polega na przyrównaniu całości(jedynki) do 100%.
W dalszej kolejności zamienianą liczbę przyrównujemy do x. Zauważamy, ile razy zmieniła się liczba w porównaniu z jednością i tyle samo razy zmieniamy 100% otrzymując właściwą odpowiedź.

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube

Na końcu możemy się zastanowić, gdzie w praktyce zamieniana jest liczba na procent?

Zawsze podczas wyborów parlamentarnych spotykamy się z różnego typu diagramami procentowymi, ponieważ informacje wyrażone przy pomocy procentów są bardziej czytelny i przemawiają do wyobraźni. Słysząc jaki procent uzyskała partia X w wyborach możesz bardzo szybko porównać jej wynik do innej partii, stwierdzić czy będzie mogła rządzić samodzielnie lub z kim powinna wejść w koalicję, aby wspólnie sprawować rządy. Te same informacje podane w postaci ułamków byłyby mniej czytelne w przekazie telewizyjnym.

Zatem ułamki są zamieniane na procenty, aby przekaz informacji był jaśniejszy .

Bądź na bieżąco z MatFiz24.pl