Diagramy procentowe w zadaniach, a procenty - MatFiz24.pl

Diagramy procentowe

Diagramy procentowe służą do przedstawiania danych w formie graficznej. W ten sposób możliwe jest szybkie zrozumienie pojęć, takich jak procenty i promile.

Rodzaje diagramów procentowych – zadania

Wyróżniamy diagramy:
  1. prostokątne
  2. kołowe
  3. słupkowe
  4. kolumnowe
  5. pierścieniowe
  6. walcowe

Diagram prostokątny pokazuje, że cała figura ilustrująca procenty jest podzielona na 100 równych części, czyli „na 100 procentów”. Rzecz jasna każda z tych części odpowiada graficznie jednemu procentowi.

Diagram kołowy bardzo czesto jest stosowany podczas wyborów parlamentarnych w celu zilustrowania wyników poszczególnych partii. W przypadku diagramu kołowego całe koło stanowi 100%, połowa koła to 50%, ćwiartka to 25% itd. Aby obliczyć 1% należy podzielić kąt pełny (360 stopni) na 100. Zatem 1% w diagramie kołowym wynosi 3,6 stopnia kąta środkowego wewnątrz koła.

Zadanie.
Zad. Przedstaw na diagramie prostokątnym, wyniki wyborów parlamentarnych w państwie X. Partia Śmiechu: 27%, Partia Żartu: 30%, Partia Płaczu: 12%, Partia Krzyku: 31%.
diagram prostokątny i kołowy
Bądź na bieżąco z MatFiz24.pl