Układy równań - zadania z egzaminów gimnazjalnych -

Układy równań – zadania z egzaminów gimnazjalnych

Zadanie 22. (0-3)

Na statku wycieczkowym są 33 miejsca dla pasażerów. Uczniowie klas IIIa i IIIb planują wycieczkę tym statkiem. W każdej z tych klas jest mniej niż 33 uczniów. Aby wszystkie miejsca dla pasażerów były na statku zajęte, należy do wszystkich uczniów klasy IIIa dołączyć \(\frac{1}{3}\)uczniów klasy IIIb albo do wszystkich uczniów klasy IIIb dołączyć \(\frac{1}{4}\) uczniów klasy IIIa. Ilu uczniów jest w każdej z tych klas? Zapisz obliczenia.

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 6. (0-1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Para liczb (3, –2) spełnia układ równań

A.\(\left\{ \begin{matrix} 2x-y=8 \\ -3x+2y=-5 \\ \end{matrix} \right.\)
B.\(\left\{ \begin{matrix} 2x+y=4 \\ -3x+2y=-13 \\ \end{matrix} \right.\)

C.\(\left\{ \begin{matrix} 2x+y=-1 \\ -3x+2y=12 \\ \end{matrix} \right.\)
D.\(\left\{ \begin{matrix} 2x-y=1 \\ -3x+2y=0 \\ \end{matrix} \right.\)
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 22. (0–3)

Do przewiezienia 27 ton żwiru potrzeba 5 małych i 2 dużych ciężarówek albo 3 małych i 3 dużych ciężarówek (przy wykorzystaniu całkowitej ich ładowności). Ile co najmniej kursów musi wykonać jedna duża ciężarówka, aby przewieźć 27 ton żwiru? Zapisz obliczenia.

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 21. (0–3)

Maja, Ola i Jagna kupowały zeszyty. Maja za 3 grube zeszyty i 8 cienkich zapłaciła 10 zł. Ola kupiła 4 grube oraz 4 cienkie zeszyty i również zapłaciła 10 zł. Czy Jagnie wystarczy 10 złotych na zakup 5 grubych zeszytów i 1 cienkiego? Zapisz obliczenia i odpowiedź.

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 7. (0–1)

Zmieszano dwa gatunki herbaty, droższą i tańszą, w stosunku 2:3. Cena jednego kilograma tej herbacianej mieszanki wynosi 100 zł. Gdyby ty herbaty zmieszano w stosunku 1:4, to cena za 1 kg tej mieszanki wynosiła by 80 zł. Na podstawie podanych informacji zapisano poniższy układ równań.

\(\left\{ \begin{matrix} \frac{2}{5}x+\frac{3}{5}y=110 \\ \frac{1}{5}x+\frac{4}{5}y=80 \\ \end{matrix} \right.\)

Co oznacza x w tym układzie równań? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. Cenę 1 kg herbaty droższej
B. Cenę 1 kg herbaty tańszej
C. Cenę 5 kg herbaty droższej
D. Cenę 5 kg herbaty tańszej
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube

Rozwiązanie:

Obejrzyj film z wytłumaczeniem.

Odp.: A. Cenę 1 kg herbaty droższej.

Zadanie 12.

Ania ma w skarbonce 99 zł w monetach o nominałach 2 zł i 5 zł. Monet dwuzłotowych jest 2 razy więcej niż pięciozłotowych.

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Jeżeli przez x oznaczymy liczbę monet pięciozłotowych, a przez y – liczbę monet dwuzłotowych, to podane zależności opisuje układ równań

Układ równań metoda podstawiania i przeciwnych współczynników
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 21.

Asia, Kasia i Wojtek przesadzają kwiatki do doniczek. Każde z nich ma 6-litrowy worek ziemi ogrodniczej i doniczki dwóch wielkości. Asia wykorzystała całą ziemię, którą dysponowała, i napełniła 2 duże doniczki i 9 małych. Kasia całą swoją ziemię zużyła do wypełnienia 4 dużych i 6 małych doniczek. Wojtek chciałby wypełnić ziemią 5 dużych i 4 małe doniczki. Czy wystarczy mu ziemi, którą ma w worku? Uzasadnij odpowiedź.

Układ równań, metoda przeciwnych współczynników
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 31. (0-2)

Maksymalnie załadowane ciężarówki: jedna o nośności 8 t, a druga 12 t przewiozły 520 ton węgla, wykonując w sumie 60 kursów. Ułóż układ równań, który pozwoli obliczyć, ile kursów wykonała każda z ciężarówek.

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Bądź na bieżąco z MatFiz24.pl