Rozwiązywanie proporcji jako równania - MatFiz24.pl

Rozwiązywanie proporcji

Zadanie.

Rozwiąż proporcję – równanie:

Rozwiązywanie proporcji
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube

Równanie liniowe zapisane w postaci proporcji jest równaniem, w którym niewiadoma jest w stopniu pierwszym.

Po pierwsze mnożysz równanie „po skosie” w naszym przypadku „3” przez „x + 5”, zaś „8 – x” mnożysz przez „- 4”. Takie równanie liniowe upraszczasz wymnażając liczby przez nawiasy. Dalej grupujesz x-sy na lewą, liczby na prawą stronę. Po redukcji wyrazów podobnych otrzymujesz wynik.

Zadanie.

Rozwiąż proporcję – równanie: \[\frac{x-1}{5-3x}=\frac{x+4}{2-3x}\]

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie.

Rozwiąż proporcję – równanie: \[\frac{1-2x}{x+1}=\frac{5-6x}{3x+1}\]

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube

W tym zadaniu należy na początku przypomnieć, na czym polega mnożenie sum algebraicznych?

Bądź na bieżąco z MatFiz24.pl