Kurs Potęgi i Pierwiastki do egzaminu gimnazjalnego - MatFiz24.pl
  »  

Kurs: Potęgi i pierwiastki z egzaminów gimnazjalnych

kurs potęgowanie i pierwiastkowanie

Tylko sobie wyobraź: zamiast męczyć się z:

  1. Potęgami.
  2. Pierwiastkami.
  3. Zadaniami z treścią.
  4. Humorami nauczyciela matematyki.
  5. Nauką do egzaminu gimnazjanego.

…od dzisiaj raz na zawsze zapominasz o problemach związanych z potęgami i pierwiastkami.

Po szkole siadasz sobie wygodnie przed swoim komputerem i przez 30 minut dziennie oglądasz wideo korepetycje przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z matematyki.

Tego samego dnia uświadamiasz sobie, że uczysz się szybciej i umiesz więcej. Jesteś lepszym uczniem.

Jak to możliwe, że tak szybko opanujesz najważniejszy materiał do egzaminu gimnazjalnego?

  1. Uczysz się od doświadczonego korepetytora matematyki przy pomocy multimedialnych filmów.
  2. Poznajesz najważniejsze zadania do egzaminu gimnazjalnego, które mogą pojawić się na tegorocznym egzaminie gimnazjalnym.
  3. Wszystkie zadania omówione są maksymalnie szczegółowo, więc jeśli masz braki w matematyce, będzie to złoty środek.
  4. Brak presji czasowej – uczysz się wtedy, kiedy masz ochotę.
  5. Brak presji psychicznej – uczysz się sam, według wyznaczonego schematu.

Założę się, że Ty też popełniasz ten błąd w nauce do egzaminu

Większość uczniów do egzaminu gimnazjalnego z matematyki uczy się z książek i zeszytu. Jednak mało kto poznał zadania do egzaminów z poprzednich lat. To one są najlepszym drogowskazem prowadzącym do zaliczenia testu. Przetestuj swoją wiedzę z potęg i pierwiastków na podstawie zadań z egzaminów gimnazjalnych z poprzednich lat.

Nie wierzysz w pozytywny wynik na egzaminie?

Jeżeli masz znaczne luki w matematyce, otrzymujesz niezbęde materiały i szybko uzupełniasz braki. Moi uczniowe chcą efektów od zaraz, dlatego opracowałem skuteczny schemat przygotowania do egzaminu gimnazjalnego.

Jeżeli jesteś dobry z matematyki, od razu przechodzisz do właściwego programu nauczania.

Szybka i skuteczna nauka do egzaminu gimnazjalnego

Otrzymujesz potężną porcję matematycznej wiedzy zapakowanej w filmy wideo. Poznasz schematy zadań, jakie pojawiają się na egzaminach z matematyki i zobaczysz pewne prawidłowości, o których mało kto wie.

Matematyk Marek Duda

Marek Duda – matematyk i doświadczony korepetytor matematyki z ponad dziesięcioletnim stażem. Właściciel serwisu matematycznego – MatFiz24.pl. Jako jedyny w Polce nagrał odpowiedzi wideo do wszystkich egzaminów gimnazjalnych z matematyki i zapakował tutaj najlepszą porcję wiedzy, która z pewnością okaże się pomocna do zaliczenia egzaminu.

Nie odkładaj tego kursu na później

Zbiór zadań występujący poniżej to prawdziwy mix wiadomości o potęgach i pierwiastkach. Wykonaj samodzielnie zadania, zobacz rozwiązania wideo i zdaj bez problemu egzamin gimnazjalny z matematyki.

Na egzaminie gimnazjalnym z matematyki widać tendencję, że wśród zadań z potęgowania dość często występuje notacja wykładnicza.

Im wcześniej rozpoczniesz naukę przed egzaminami – tym lepszy wynik w końcowym rozrachunku!

Czy chcesz odwlekać naukę do egzaminu? Jaka jest Twoja decyzja?

Egzamin gimnazjalny 2015

Zadanie 4. (0–1)

Dane jest przybliżenie \(\sqrt{5}\approx 2,236.\)
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

Przybliżanie pierwiastków

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube

Rozwiązanie:

Przybliżenie pierwiastka z 20
Zadanie 5. (0–1)

Poniżej podano kilka kolejnych potęg liczby 7.

71 = 7
72 = 49
73 = 343
74 = 2401
75 = 16 807
76 = 117 649
77 = 823 543
78 = 5 764 801
79 = 40 353 607
…………….

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Cyfrą jedności liczby 7190 jest

A. 1
B. 3
C. 7
D. 9
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube

Rozwiązanie:

Należy zauważyć, ze ostatnie cyfry powtarzają się okresowo: 7,9,3,1,7,9,3,1,7,9,3,1,……itd. Zatem co czwarta potęga (ta z wykładnikiem podzielnym przez 4 ma na końcu cyfrę 1). Tym sposobem obliczamy 7188=…1, a kolejne potęgi powtarzają się w okresie 7,9,3,1. Dlatego 7189=…7, 7190=…9.
Odp.: D=9.

Egzamin gimnazjalny 2014

Zadanie 5.

Dane są liczby: 3, 34, 312.

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Iloczyn tych liczb jest równy

A. 316 B. 317 C. 348 D. 349

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 7.

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Szacowanie pierwiastków

A. 10 i 11   B. 11 i 12   C. 12 i 20   D. 30 i 40

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube

Egzamin gimnazjalny 2013

Zadanie 6.

Dane są liczby: a = (–2)12, b = (–2)11, c = 210.

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Liczby te uporządkowane od najmniejszej do największej to:

A. c, b, a.   B. a, b, c.   C. c, a, b.   D. b, c, a.

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube

Egzamin gimnazjalny 2012

Zadanie 4. (0-1)

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Potęgowanie, własności potęg
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube

Egzamin gimnazjalny 2008

Zadanie 7. (0-1)

W różnych publikacjach jako jednostka energii pojawia się czasem toe. 1 toe odpowiada energii, jaką uzyskuje się z 1 tony ropy naftowej i równa się 41 868 MJ (1 MJ = 1 000 000 J). Ilu dżulom równa się 1 toe?

A. 4,1868 · 1011   B. 4,1868 · 108   C. 4,1868 · 109   D. 4,1868 · 1010

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube

Egzamin gimnazjalny 2005

Zadanie 17. (0-1)

Średnia odległość Marsa od Słońca wynosi 2,28·108 km. Odległość ta zapisana bez użycia potęgi jest równa

A. 22 800 000 km
B. 228 000 000 km
C. 2 280 000 000 km
D. 22 800 000 000 km

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube

Egzamin gimnazjalny 2003

Zadanie 3. (0 – 1)

1 mol to taka ilość materii, która zawiera w przybliżeniu 6·1023 (odpowiednio) atomów, cząsteczek lub jonów. Ile cząsteczek wody zawartych jest w 0,25 mola wody?

A. 1,5·1023   B. 0,5·1022   C. 1023   D. 0,25·1023
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Bądź na bieżąco z MatFiz24.pl