Skala podobieństwa - Podobieństwo figur - MatFiz24.pl

Skala podobieństwa

Na początku zastanawiasz się pewnie co to jest skala podobieństwa?

Skala podobieństwa jest to liczba informująca nas, ile razy jedna figura została zmniejszona lub zwiększona względem drugiej figury.

W zadaniach rozpatrujemy skalę zmniejszającą lub zwiększającą.

Zauważ, że skala zmniejszająca to liczba mniejsza od 1 np.: k = 1/100. Skala ta zmniejsza każdą długość figury 100 razy, czyli 1cm na mapie odpowiada 100cm w rzeczywistości lub 1m na mapie odpowiada 100m w rzeczywistości itp.

Skala zwiększająca to liczba większa od 1 np.: k = 3. Skala taka zwiększa każdą długość 3 razy.

Skala podobieństwa – zadania

Zadanie.
Mając pola figur podobnych, oblicz skalę podobieństwa mniejszej figury do większej.

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube

Zadanie.
Mieszkanie ma powierzchnię 80m2, zaś na mapie ma powierzchnię 80cm2. Oblicz, w jakiej skali sporządzona jest ta mapa?

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Bądź na bieżąco z MatFiz24.pl