Konstrukcja stycznej do okręgu - MatFiz24.pl

Konstrukcja stycznej do okręgu

Zobacz już teraz w jakich etapach przebiega konstrukcja stycznej do okręgu? Do wykonania konstrukcji niezbędny będzie cyrkiel, linijka, ołówek oraz wiedza jak narysować symetralną odcinka. Zaczynamy!

Krok 1
W pierwszym kroku rysujesz okrąg o środku w punkcie A. Punkt ten będzie zarazem początkiem półprostej wychodzącej ze środka okręgu. Konstrukcja stycznej do okręgu

Krok 2
Następnie wbij nóżkę cyrkla o rozwartości promienia tego okręgu w punkt przecięcia okręgu z półprostą. Następnie otrzymaną odległość, którą jest promień przenieś na zewnątrz okręgu zaznaczając łuk na półprostej. Otrzymałeś na półprostej punkt B. konstrukcja stycznej

Krok 3
Zauważasz odcinek AB, który ma długość równą podwojonemu promieniowi okręgu. W tym kroku wykonujesz konstrukcję symetralnej odcinka AB. Wykonujesz cyrklem dwa łuki po przeciwnych stronach odcinka AB. Rozwartość cyrkla musi być tutaj wieksza niż połowa odcinka AB. Jak skonstruować styczną do okręgu

Krok 4
Tą samą rozwartością cyrkla z punktu B wykonujesz również dwa łuki po przeciwnych stronach odcinka AB, tak aby przecięły się z łukami kroku 3. Styczna do okręgu

Krok 5
Łuki z kroku 3 i 4 utworzyły punkty w miejscu przecięcia się łuków. Łączysz i przedłużasz otrzymane przecięcia łuków otrzymując prostą styczną do okręgu. W tym miejscu następuje koniec konstrukcji stycznej do okręgu. Końcowy rysunek stycznej do okręgu

Jak narysować styczną do okręgu – pomoc wideo

Film z konstrukcją stycznej do okręgu krok po kroku.

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Bądź na bieżąco z MatFiz24.pl