Konstrukcja stycznego okręgu do prostej - MatFiz24.pl

Konstrukcja stycznego okręgu do prostej

Zauważ, że okrąg styczny do danej prostej ma niezdefiniowany promień. Zatem mamy nieskończenie wiele takich okręgów, które są rozwiązaniem. Okręgi styczne do prostej

Jak narysować konstrukcję stycznego okręgu do prostej?

Dany jest punkt P na prostej k. Skonstruuj okrąg styczny do prostej k w punkcie P. Prosta, a na nim punkt

Krok 1
Wbijasz cyrkiel w punkt P i dowolną rozwartością cyrkla wykonujesz dwa łuki do przecięcia z prostą k. Otrzymujesz punkty A i B. Konstrukcja

Krok 2
Teraz wykonujesz konstrukcję symetralnej odcinka. Czyli na początku wbijasz nóżkę cyrkla w punkt A i rozwartością większą, niż połowa odcinka AB wykonujesz dwa łuki po obu stronach odcinka AB. Konstrukcja symetralnej

Krok 3
Z drugiego końca odcinka z punktu B wykonujesz również łuk bez zmiany rozwartości cyrkla tak, aby łuki z kroku 2 i 3 przecięły się. Konstrukcja

Krok 4
Łączysz otrzymane punkty przecięcia z punktu 2 i 3 prostą symetralną, która przecina odcinek AB w połowie w punkcie P. Symetralna odcinka

Krok 5
Teraz wbijasz cyrkiel w punkt P i wybraną przez siebie rozwartością cyrkla wykonujesz łuk do przecięcia się z symetralną odcinka AB. Punkt przecięcia oznaczasz przez S. Konstrukcja stycznego okręgu do prostej

Krok 6
Nie zmieniając rozwartości cyrkla wbijasz nóżkę cyrkla w punkt S i rysujesz okrąg, który jest styczny do danej prostej. Okrąg styczny do danej prostej

Film z konstrukcją stycznego okręgu do prostej krok po kroku

Nie przegap konstrukcji w postaci wideo!

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Bądź na bieżąco z MatFiz24.pl