Konstrukcja dwusiecznej kąta - Gimnazjum - MatFiz24.pl

Konstrukcja dwusiecznej kąta

Konstrukcja dwusiecznej kąta – to podział kąta na pół, czyli dwie równe części(dwa kąty przystające). Do zbudowania tej konstrukcji należy przygotować linijkę oraz cyrkiel.

Jak narysować dwusieczną kąta?

Krok 1
Dany jest kąt o wierzchołku W. Kąt

Krok 2
Z wierzchołka kąta W dowolną rozwartością cyrkla kreślimy łuk, do przecięcia się z ramionami kąta. Przecięcia się łuku i ramion kąta możemy oznaczyć punktami A i B. Konstrukcja dwusiecznej

Krok 3
Z otrzymanych punktów A i B tą samą rozwartością cyrkla kreślimy dwa łuki do przecięcia wewnątrz kąta. Dwusieczna kąta

Krok 4
Łączysz wierzchołek W z punktem przecięcia się łuków wewnątrz kąta. Otrzymana półprosta jest dwusieczną kąta. Dwusieczna kąta ostrego

Konstrukcja dwusiecznej kąta – pomoc wideo

Zobrazowanie konstrukcji krok po kroku.

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Bądź na bieżąco z MatFiz24.pl