Twierdzenie odwrotne do Twierdzenia Pitagorasa - MatFiz24.pl

Twierdzenie odwrotne do Twierdzenia Pitagorasa

Twierdzenie odwrotne do Twierdzenia Pitagorasa:

„Jeżeli suma kwadratów dwóch krótszych boków w trójkącie jest równa kwadratowi najdłuższego boku to ten trójkąt jest prostokątny.”

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube Twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa przykład
Zadanie.

Oblicz, czy z odcinków o danej długości można zbudować trójkąt prostokątny?
a) 6, 10, 8
b) 5, 8, 10
c) 13, 12, 5

Rozwiązanie

Twierdzenie odwrotne Pitagoras
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube

Jest to standardowe zadanie na zastosowanie Twierdzenia odwrotnego do Twierdzenia Pitagorasa.

Zadanie.

Oblicz jaką może mieć długość trzeci bok trójkąta prostokątnego jeśli dane są dwa jego boki o długości: 4 i 6.

Rozwiązanie

Twierdzenie odwrotne do Twierdzenia Pitagorasa
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie.

Janek chce wykopać fundament pod domek działkowy. W tym celu wyznaczył sznurkiem prostokątną powierzchnię. Następnie na sąsiednich bokach odmierzył odcinki 3m i 4m. Następnie zmierzył odległość między końcami tych odcinków, która wynosiła: 5m. Odpowiedz, czy między danymi bokami jest kąt prosty?

Twierdzenie odwrotne do Pitagorasa zadania
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie.

Czy trójkąt o wierzchołkach ABC jest prostokątny? Sprawdź to algebraicznie.

Twierdzenie odwrotne do tw.  Pitagorasa
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Bądź na bieżąco z MatFiz24.pl