Konkurs kuratoryjny z matematyki 2002/03 - Śląskie - Etap szkolny

Konkurs kuratoryjny z matematyki 2002/03 – Śląskie – Etap szkolny

Konkurs przedmiotowy kuratoryjny z matematyki – etap szkolny 2002/2003.

Przeczytaj uważnie poniższą instrukcję:

  • Test składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera 10 zadań krótszych, druga 4 zadania rozszerzonej odpowiedzi. Przy numerze zdania została podana maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia za to zadanie.
  • Przeczytaj uważnie treść zadań, zwracając uwagę na to, czy polecenie każe podać jedynie wynik, czy też obliczyć szukaną wielkość (tzn. zapisać obliczenie lub w inny sposób uzasadnić wynik).
  • Do następnego etapu zostają zakwalifikowani uczniowie, którzy uzyskają 25 punktów lub więcej.
  • Czas na rozwiązanie wszystkich zadań wynosi 90 minut.

Pliki z pytaniami z konkursu kuratoryjnego

Zadania konkursowe do pobrania znajdziesz tutaj.

I część konkursu kuratoryjnego z matematyki.

Zadanie 1. (2p.) Konkurs kuratoryjny z matematyki

Wyrażenie \(2\cdot {{4}^{11}}+3\cdot {{4}^{12}}+8\cdot {{4}^{10}}\) zapisz w postaci jednej potęgi.

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 2. (0–1) Konkurs kuratoryjny z matematyki

Podaj cyfrę jedności liczby: 1 + 19991999

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 3. (0–1) Konkurs kuratoryjny z matematyki

W zespole tanecznym liczba chłopców stanowi 80% procent liczby dziewcząt. Podaj, jaki procent liczby chłopców stanowi liczba dziewcząt?

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 4. (0–1)

Liczby x, y są dodatnie. Wskaż, które z wymienionych wyrażeń ma największą wartość:

A. xy
B. x2+y2
C. (x+y)2
D. x2+y(x+y)
E. nie można stwierdzić
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 5. (0–1)

Jedynym rozwiązaniem równania: A-(x-1)=1 jest liczba 1. Podaj, jaką liczbę należy wstawić w miejsce A.

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 6. (0–2)

Trzcina bambusowa o wysokości 32 łokci została złamana przez wiatr. Jej wierzchołek dotknął ziemi w odległości 16 łokci od podstawy. Oblicz, ile łokci nad ziemią została złamana trzcina.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu
  • Ucz się matematyki już od 25 zł. Instrukcja premium
  • Uzyskaj dostęp do całej strony MatFiz24.pl
  • Wesprzyj rozwój filmów matematycznych
Zaloguj się lub Wykup
Sprawdź Wykup
Anuluj
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 15 dni za 25.00 zł.
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 90 dni za 65.00 zł.
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 180 dni za 87.00 zł.

Kup abonament na 15 dni

25.00 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 15 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Kup abonament na 90 dni

65.00 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 90 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Kup abonament na 180 dni

87 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 180 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Anuluj
Zadanie 7. (0–2)

W trójkącie PQR |SP|=|SQ|=|SR| i |∠SQR|=42°.Oblicz, ile stopni ma kąt PQR?

Trójkąt i jego własności w zadaniu z konkursu kuratoryjnego z matematyki Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 8. (0–2)

Marynarze mierzą kąty z pomocą jednostki kątowej zwanej rumbem. Rumb to kąt środowy oparty na łuku stanowiącym 1/32 część okręgu. Oblicz, ile rumbów ma kąt prosty?

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 9. (0–1)

Na każdej z dwóch prostych równoległych obrano po cztery różne punkty. Podaj maksymalną liczbę trójkątów, których wierzchołkami są te punkty.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 10. (0–1)

Wskaż, na którym z poniższych rysunków przedstawiony jest zbiór wszystkich punktów płaszczyzny, który współrzędne spełniają jednocześnie następujące warunki: 1≤x ≤3 i y∈R.

Nierówności w układzie współrzednych. Konkurs kuratoryjny z matematyki Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

II część konkursu kuratoryjnego z matematyki.

Zadanie 1. (0–4) Konkurs kuratoryjny z matematyki

Wykresem pewnej funkcji jest prosta przechodząca przez punkt A = (− 2,3). Ponadto wiadomo, że dla argumentów mniejszych od 2 funkcja ta przyjmuje wartości dodatnie, zaś dla argumentów większych od 2 przyjmuje ona wartości ujemne. Znajdź wzór tej funkcji, obliczając potrzebne współczynniki.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 2. (0–4)

Ojciec jest 5 razy, a dziadek 8 razy starszy od Janka. Suma lat przeżytych przez wszystkich trzech jest mniejsza od 112, ale większa od 84. Oblicz, ile lat ma każdy z nich.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 3. (0–4)

Światła sygnalizacyjne na pewnym skrzyżowaniu zmieniają się w następującej kolejności: czerwone 90 sekund, czerwone i żółte 5 sekund, zielone 80 sekund, żółte 5 sekund, znowu czerwone itd. Oblicz, przez ile minut w ciągu doby pali się czerwone światło?

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 4. (0–4)

Wyznacz wszystkie liczby całkowite nieujemne n spełniające równanie: 2n⋅(4 − n) = 2n + 4

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Bądź na bieżąco z MatFiz24.pl