Przykładowy egzamin ósmoklasisty z matematyki CKE 2019 - MatFiz24.pl

Przykładowy egzamin ósmoklasisty z matematyki CKE 2019

Zobacz treści zadań i wideo odpowiedzi z przykładowego egzaminu ósmoklasisty z matematyki. Krok po kroku… Przekonaj się, że matematyka może być prosta. Bądź spokojny na egzaminie.

Egzamin ósmoklasisty matematyka, testy 8 klasisty, arkusze próbne, odpowiedzi ⇒Zobacz więcej⇐

Testy z przykładowego egzaminu ósmoklasisty CKE

Czas pracy: 100 minut

Zadanie 1. (0–1)

Z okazji Światowego Dnia Książki uczniowie klasy VII zorganizowali quiz wiedzy o postaciach literackich. Quiz można było zakończyć na jednym z poziomów, które zaliczało się kolejno od I do VI. Na diagramie przedstawiono, ile procent uczniów zakończyło quiz na danym poziomie. Na poziomach niższych niż Asia quiz zakończyło dokładnie 32% uczniów biorących w nim udział.

Procenty na egzaminie ósmoklasisty

Ile procent uczniów zakończyło ten quiz na poziomach wyższych niż Asia? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 40%
B. 32%
C. 28%
D. 8%
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 2. (0–1)

Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

Wartość wyrażenia 4,5 : 0,75 jest równa wartości wyrażenia A/B.

A. \(\frac{450}{75}\)
B. \(\frac{45}{75}\)

Wartość wyrażenia 1,25 ⋅ 0,4 jest równa wartości wyrażenia C/D.

C. \(\frac{125\cdot 4}{100}\)
D. \(\frac{125\cdot 4}{1000}\)
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 3. (0–1)

Tata Bartka przed wyjazdem z Krakowa do Warszawy analizuje niektóre bezpośrednie połączenia między tymi miastami. Do wyboru ma cztery połączenia przedstawione w poniższej tabeli.

Godziny przyjazdu i odjazdu

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

A. Za przejazd w najkrótszym czasie należy zapłacić 49 zł. PRAWDA/FAŁSZ
B. Zgodnie z rozkładem jazdy tylko przejazd autobusem trwa dłużej niż 4 godziny. PRAWDA/FAŁSZ
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 4. (0–1)

Prosta EF dzieli prostokąt ABCD na kwadrat EFCD o obwodzie 32 cm i prostokąt ABFE o obwodzie o 6 cm mniejszym od obwodu kwadratu EFCD.

Testy ósmoklasisty i figury

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Długość odcinka AE jest równa

A. 2 cm
B. 4 cm
C. 5 cm
D. 8 cm
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 5. (0–1)

Narysowany kwadrat należy wypełnić tak, aby iloczyny liczb w każdym wierszu, każdej kolumnie i na obu przekątnych kwadratu były takie same.

Test ósmoklasisty i potęgowanie

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

A. Iloczyn liczb na przekątnej kwadratu jest równy 515. PRAWDA/FAŁSZ
B. W zacieniowane pole kwadratu należy wpisać liczbę 59. PRAWDA/FAŁSZ
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu
  • Ucz się matematyki już od 25 zł. Instrukcja premium
  • Uzyskaj dostęp do całej strony MatFiz24.pl
  • Wesprzyj rozwój filmów matematycznych
Zaloguj się lub Wykup
Sprawdź Wykup
Anuluj
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 15 dni za 25.00 zł.
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 90 dni za 65.00 zł.
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 180 dni za 87.00 zł.

Kup abonament na 15 dni

25.00 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 15 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Kup abonament na 90 dni

65.00 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 90 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Kup abonament na 180 dni

87 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 180 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Anuluj
Zadanie 6. (0–1)

Jacek i Ola testują swoje elektryczne deskorolki. W tym celu zmierzyli czasy przejazdu na trasie 400 m. Ola pokonała tę trasę w czasie 160 s, a Jacek – w czasie 100 s.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Różnica średnich prędkości uzyskanych przez Jacka i przez Olę jest równa

A. 1,5km/h
B. 5,4km/h
C. 9km/h
D. 14,4km/h
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 7. (0–1)

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

A. W pięciu rzutach standardową sześcienną kostką do gry, jeżeli wynik każdego rzutu będzie inny, można otrzymać łącznie dokładnie 20 oczek. PRAWDA/FAŁSZ
B. W 16 rzutach standardową sześcienną kostką do gry można otrzymać łącznie ponad 100 oczek. PRAWDA/FAŁSZ
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Informacje do zadań 8. i 9.

Punkt kratowy to miejsce przecięcia się linii kwadratowej siatki. Pole wielokąta, którego wierzchołki znajdują się w punktach kratowych kwadratowej siatki na płaszczyźnie, można obliczyć ze wzoru Picka:\[P=W+\frac{1}{2}B-1\]

gdzie P oznacza pole wielokąta, W – liczbę punktów kratowych leżących wewnątrz wielokąta, a B – liczbę punktów kratowych leżących na brzegu tego wielokąta.

Figura kratowa

W wielokącie przedstawionym na rysunku W=3 oraz B=5, zatem P=4,5.

Zadanie 8. (0–1)

Wewnątrz pewnego wielokąta znajduje się 5 punktów kratowych, a na jego brzegu jest 6 punktów kratowych.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Pole tego wielokąta jest równe

A. 6
B. 6,5
C. 7
D. 7,5
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 9. (0–1)

Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

Wielokąt, którego pole jest równe 15, może mieć A/B punktów kratowych leżących na brzegu wielokąta.

A. 7
B. 8

Pole wielokąta, który ma dwukrotnie więcej punktów kratowych leżących na brzegu wielokąta niż punktów leżących wewnątrz, wyraża się liczbą C/D.

C. parzystą
D. nieparzystą
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 10. (0–1)

Z każdej z dwóch jednakowych kostek sześciennych wycięto sześcian i otrzymano bryły przedstawione na rysunku.

Wydrążony sześcian 2018

Czy całkowite pole powierzchni bryły I jest większe od całkowitego pola powierzchni bryły II? Wybierz odpowiedź T albo N i jej uzasadnienie spośród A, B albo C.

Test wyboru Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 11. (0–1)

Na bokach trójkąta prostokątnego ABC zaznaczono punkty D i E. Odcinek DE podzielił trójkąt ABC na dwa wielokąty: trójkąt prostokątny ADE i czworokąt DBCE, jak na rysunku. Odcinek AB ma długość \(4\sqrt{3}cm\), a odcinek DE ma długość 3cm.

Własności 30, 60, 90 w testach ósmoklasisty 2018

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Długość odcinka EC jest równa

A. 1 cm
B. \(\sqrt{3}\)
C. 2 cm
D. 4 cm
E. \(3\sqrt{3}\)
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 12. (0–1)

Maja grała z przyjaciółmi w ekonomiczną grę strategiczną. W trakcie tej gry zainwestowała w zakup nieruchomości 56 tys. gambitów – wirtualnych monet. Po upływie 30 minut odsprzedała tę nieruchomość za 280 tys. gambitów.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wartość nieruchomości od momentu jej zakupienia do momentu sprzedaży

A. wzrosła o 500%.
B. wzrosła o 400%.
C. wzrosła o 80%.
D. wzrosła o 20%.
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 13. (0–1)

Przekątne prostokąta ABCD przedstawionego na rysunku przecinają się pod kątem 140°.

Kąty w prostokącie

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

A. Kąt DCA ma miarę 40º. PRAWDA/FAŁSZ
B. Kąt DAC ma miarę 70º. PRAWDA/FAŁSZ
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 14. (0–1)

Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

Liczba \(a=\sqrt{125}-1\) jest A/B.

A. mniejsza od 10
B. większa od 10

Liczba \(a=4\sqrt{6}-10\) jest C/D.

C. ujemna
D. dodatnia
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 15. (0–1)

Punkt S = (3, 2) jest środkiem odcinka AB, w którym A = (5, 5).

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Punkt B ma współrzędne

A. (8, 7)
B. (7, 8)
C. (–1, 1)
D. (1, –1)
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 16. (0–1)

Jedną ścianę drewnianego sześcianu pomalowano na czerwono, a pozostałe – na biało. Ten sześcian rozcięto na 27 jednakowych sześcianów.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

A. Tylko cztery małe sześciany mają dokładnie jedną ścianę pomalowaną na biało. PRAWDA/FAŁSZ
B. Tylko cztery małe sześciany mają trzy ściany pomalowane na biało. PRAWDA/FAŁSZ
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 17. (0–2)

Na rysunku przedstawiono dwie różne ściany prostopadłościanu. Jedna jest kwadratem o boku 5cm, a druga – prostokątem o bokach 3cm i 5cm.

Krawędzie w prostopadłościanie

Oblicz sumę długości wszystkich krawędzi prostopadłościanu o takich wymiarach. Zapisz obliczenia.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 18. (0–2)

Ania i Jarek grali w kamienie. Na początku gry kamienie układa się w dwóch stosach. Następnie gracze wykonują ruchy na przemian. Ruch w grze polega na wzięciu dowolnej liczby kamieni tylko z jednego ze stosów. Przegrywa ten, kto nie może już wykonać ruchu. Na pewnym etapie gry pierwszy stos zmalał do jednego kamienia, a na drugim znajdowały się trzy kamienie. Ruch miała wykonać Ania. Uzasadnij, że aby zagwarantować sobie wygraną, Ania musiała wziąć dwa kamienie z drugiego stosu.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 19. (0–2)

Na pływalni w marcu obowiązywała promocja.

Zadanie praktyczne w szkole podstawowej

Wojtek był w marcu codziennie jeden raz na pływalni i wykorzystał wszystkie ulgi promocyjne. Ile kosztowało go korzystanie z pływalni w marcu? Zapisz obliczenia.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 20. (0–3)

Trener chce zamówić 25 nowych piłek do tenisa. Piłki wybranej firmy sprzedawane są w opakowaniach po 3 sztuki albo po 4 sztuki. Ile opakowań każdego rodzaju powinien zamówić trener, aby mieć dokładnie 25 nowych piłek? Podaj wszystkie możliwości. Zapisz rozwiązanie.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 21. (0–3)

Prostokątny pasek papieru o wymiarach 12 cm na 2 cm jest z jednej strony biały, a z drugiej – szary. Ten pasek złożono w sposób pokazany na rysunku.

Pole trapezu i pole prostokąta

Pole widocznej szarej części paska jest równe 8cm2. Jakie pole ma widoczna biała część paska? Zapisz obliczenia.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 22. (0–4)

W wypożyczalni Gierka za wypożyczenie gry planszowej trzeba zapłacić 8 zł za 3 dni i dodatkowo po 2,50 zł za każdy kolejny dzień wypożyczenia. Natomiast w wypożyczalni Planszówka płaci się 12 zł za 3 dni i po 2 zł za każdy kolejny dzień. Przy jakiej liczbie dni koszty wypożyczenia tej gry w jednej i drugiej wypożyczalni są jednakowe? Zapisz obliczenia.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Dalszy ciąg zadań, zobacz więcej: Testy ósmoklasisty – Zbiór zadań egzaminacyjnych CKE: zadania od 19 do 36
Bądź na bieżąco z MatFiz24.pl