Konkurs kuratoryjny z matematyki 2005/06 - Śląskie - Etap szkolny

Konkurs kuratoryjny z matematyki 2005/06 – Śląskie – Etap szkolny

Konkurs przedmiotowy z matematyki, etap szkolny – 9 listopada 2005r.

Przeczytaj uważnie poniższą instrukcję:

  • Test składa się z 14 zadań. Przy numerze każdego zadania została podana maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia za to zadanie.
  • Przeczytaj uważnie treść zadań, zwracając uwagę na to, czy polecenie każe podać jedynie wynik, czy też obliczyć szukaną wielkość (tzn. zapisać obliczenie) lub w inny sposób uzasadnić odpowiedź.
  • Uwaga! W zadaniach od 1 do 9 wpisz TAK lub NIE obok każdej z trzech odpowiedzi. Za każdy poprawny wpis otrzymasz 1 punkt – w sumie za każde z tych zadań możesz otrzymać maksymalnie 3 punkty.
  • Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 90 minut.

Zadania z konkursu do ściągnięcia.

Zadania możesz ściągnąć tutaj.

Kankurs kuratoryjny z matematyki – etap szkolny 2005/2006

Zadanie 1. (3p.)

Wiadomo, że 7 jest dzielnikiem liczby 988428. Liczba 988428 jest zatem podzielna przez:

A. 21 TAK/NIE
B. 28 TAK/NIE
C. 63 TAK/NIE
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 2. (3p.)

Środek symetrii ma:

A. romb, TAK/NIE
B. trójkąt równoboczny, TAK/NIE
C. odcinek. TAK/NIE
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 3. (3p.)

Wykres funkcji y = ax + b przechodzi przez punkty:

A. A=(0, b) TAK/NIE
B. B=(a, b) TAK/NIE
C. C=(1, a+b) TAK/NIE
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 4. (3p.)

Liczbą wymierną może być:

A. iloraz dwóch liczb niewymiernych, TAK/NIE
B. iloczyn dwóch liczb niewymiernych, TAK/NIE
C. suma dwóch liczb niewymiernych. TAK/NIE
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 5. (3p.)

Liczba \(\varphi =\frac{\sqrt{5}-1}{2}\) zwana jest liczbą złotą. Odwrotność ϕ, to:

A. \(\frac{1}{\frac{\sqrt{5}-1}{2}}\) TAK/NIE
B. \(\frac{\sqrt{5}+1}{2}\) TAK/NIE
C. \(\frac{2}{\sqrt{5}-1}\) TAK/NIE
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 6. (3p.)

Bakterie rozmnażają się przez podział. W ciągu każdej sekundy z jednej bakterii powstają dwie. Gdybyśmy w pustej probówce umieścili jedną bakterię, to probówka zapełniłaby się bakteriami w ciągu jednej godziny. Pół probówki będzie zapełnione w ciągu:

A. 30 minut, TAK/NIE
B. 59 minut, TAK/NIE
C. 59 minut i 59 sekund TAK/NIE
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 7. (3p.)

Miara kąta β (rysunek obok) wynosi:

A. 360° – α TAK/NIE
B. 120° TAK/NIE
C. 180° – α TAK/NIE
Kąty w trójkącie, katy przyległe
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 8. (3p.)

W kwadrat o boku 10 wpisano okrąg. W okrąg ten wpisano prostokąt, którego jeden z boków ma długość 8. Pole prostokąta, to następujący procent pola kwadratu:

A. 80%, TAK/NIE
B. 48%, TAK/NIE
C. \(208\frac{1}{3}\)%, TAK/NIE
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 9. (3p.)

Basia pomyślała sobie dwie liczby takie, że ich największy wspólny dzielnik jest równy 21, a najmniejsza wspólna wielokrotność jest równa 210. Jedną z pomyślanych przez Basię liczb może być:

A. 42, TAK/NIE
B. 84, TAK/NIE
C. 105, TAK/NIE
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 10. (3p.)

Samochód pewnej marki traci w ciągu roku 20% swojej wartości. Oblicz, w którym roku użytkowania samochodu straci on połowę swej pierwotnej wartości.

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 11. (4p.)

Dane są funkcje postaci: y=ax+2 . Zaznacz tę część płaszczyzny, w której zawierają się wykresy tych funkcji tylko dla \(\frac{1}{2}\le x\le 1\). Sprawdź, czy punkt A=(100,77) należy do zaznaczonej części płaszczyzny.

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 12. (4p.)

Oblicz pole zakreskowanej części kwadratu o boku 4 (rysunek poniżej).

Okrąg wpisany w kwadrat, opisany na kwadracie
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 13. (4p.)

Różnica dwóch liczb naturalnych dwucyfrowych wynosi 63. Dzieląc jedną z nich przez drugą otrzy-mujemy 3 i resztę 5. Wykaż, że jeżeli przestawimy cyfry tych liczb, to ich suma i iloczyn nie zmienią się.

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 14. (6p.)

W prostokąt wpisano dwa jednakowe mniejsze koła i jedno koło większe, tak jak na rysunku obok. Koła te są styczne do boków prostokąta i wzajemnie styczne zewnętrznie. Krótszy z boków prostokąta ma długość 4. Oblicz długość dłuższego z boków tego prostokąta.

Koło, okrąg wpisany w prostokąt
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Bądź na bieżąco z MatFiz24.pl