Konkurs kuratoryjny z matematyki 2002/2003 - Śląskie - Etap wojewódzki 

Konkurs kuratoryjny z matematyki 2002/2003 – Śląskie – Etap wojewódzki

Konkurs przedmiotowy z matematyki. Finał wojewódzki – 4 kwietnia 2003 r.

Przeczytaj uważnie poniższą instrukcję:

  • Test składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera 10 zadań zamkniętych, druga 4 zadania rozszerzonej odpowiedzi. Przy numerze zdania została podana maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia za to zadanie.
  • Przeczytaj uważnie treść zadań. Odpowiedzi do zadań w części I zaznacz w tabeli. Pozostałe rozwiązania wpisz na oddzielne kartki.
  • Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 90 minut.

Pliki z zadaniammi z konkursu kuratoryjnego

Zadania konkursowymi do pobrania znajdziesz tutaj.

I część konkursu kuratoryjnego z matematyki.

Zadanie 1. (1p.) Konkurs kuratoryjny z matematyki

Ile wynosi polowa liczby 424?

A.212
B. 224
C. 247
D.412
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 2. (1p.) Konkurs kuratoryjny z matematyki

Dane są liczby:\(a=\sqrt{2},\,\,b=-\sqrt{2}+0,5\sqrt{8},\,\,c=\sqrt{2}+0,5\sqrt{8},\,\,d=3,\left( 1 \right).\) Które z tych liczb są wymierne?

A. Tylko d
B. Tylko a
C. b i d
D. c i d
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 3. (1p.) Konkurs kuratoryjny z matematyki

Ile wynosi wartość wyrażenia 5572 – 4432?

A. 72 000
B. 114 000
C. 228 000
D. 320 000
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 4. (1p.)

Kilogram bananów przed obniżką kosztował x zł, a po obniżce y zł. O ile procent obniżono cenę kilograma bananów?

A.\(\frac{x-y}{x}\cdot 100\)%
B.\(\frac{y-x}{x}\cdot 100\)%
C.\(\frac{x-y}{y}\cdot 100\)%
D.\(\frac{y-x}{y}\cdot 100\)%
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 5. (1p.)

Ile wynosi wartość wyrażenia \(\left( x-1 \right)\cdot \left( x-2 \right)\cdot …\cdot \left( x-99 \right)\cdot \left( x-100 \right),\,\,dla\,\,x=13\,\,?\)

A. 2003
B. 113
C. 13
D. 0
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 6. (1p.)

Na kwadratowej działce o powierzchni jednego ara założono klomb w kształcie kwadratu w ten sposób, że połączono środki kolejnych boków. Ile m2 zajmuje ten klomb?

A. 2,5m2
B. 5m2
C. 25m2
D. 50m2
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 7. (1p.)

Trójkąt równoboczny o boku c ma pole powierzchni S. Jakie jest pole trójkąta o boku \(c\sqrt{3}\)?

A.\(S\sqrt{3}\)
B.\(3S\)
C.\(\frac{3S}{2}\)
D.\(\frac{S\sqrt{3}}{2}\)
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu
  • Ucz się matematyki już od 25 zł. Instrukcja premium
  • Uzyskaj dostęp do całej strony MatFiz24.pl
  • Wesprzyj rozwój filmów matematycznych
Zaloguj się lub Wykup
Sprawdź Wykup
Anuluj
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 15 dni za 25.00 zł.
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 90 dni za 65.00 zł.
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 180 dni za 87.00 zł.

Kup abonament na 15 dni

25.00 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 15 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Kup abonament na 90 dni

65.00 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 90 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Kup abonament na 180 dni

87 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 180 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Anuluj
Zadanie 8. (1p.)

Sześcian przecięto płaszczyzną przechodzącą przez przekątną sześcianu i środek jednej krawędzi bocznych. Jaki kształt ma tak otrzymany przekrój?

A. Trójkąta.
B. Czworokąta.
C. Pięciokąta.
D. Sześciokąta.
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 9. (1p.)

Dane są proste o równaniach \(y=\frac{1}{4}x-1\,\,\,\,i\,\,\,\,y=-\frac{1}{4}x-1.\)Które zdanie jest prawdziwe?

A. Proste są symetryczne względem początku układu współrzędnych.
B. Proste są równoległe.
C. Proste są symetryczne względem osi OX.
D. Proste są symetryczne względem osi OY.
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 10. (1p.)

Jaką długość ma odcinek x (patrz rysunek)?

Promień koło i okrąg zadanie matematyczne z konkursu kuratoryjnego
A. 4
B. 5
C.\(\sqrt{5}\)
D.\(2\sqrt{2}\)
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

II część konkursu kuratoryjnego z matematyki. Zadania za 4 i 5 punktów

Zadanie 1. (4p.) Konkurs kuratoryjny z matematyki

Dana jest liczba rzeczywista a. Wyznacz wszystkie liczby x spełniające równanie:
x2 – a2 + x – a = 0

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 2. (4p.)

Uczniowie napisali pracę kontrolną. 30% uczniów otrzymało ocenę bardzo dobrą, 40% otrzymało ocenę dobrą, 8 uczniów dostateczną, pozostali dopuszczającą. Średnia ocen wyniosła 3,9. Oblicz, ilu uczniów pisało pracę kontrolną.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 3. (5p.)

Dany jest wielokąt złożony z punktów, których współrzędne spełniają warunki: −1≤x≤3 i 0≤y≤2. Wyznacz wartości b, dla których prosta o równaniu y=-x+b ma dokładnie jeden punkt wspólny z tym wielokątem. Wykonaj rysunek.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 4. (5p.)

Dany jest kąt ostry o wierzchołku A. Na jednym ramieniu tego kąta zaznacz punkt B, na drugim ramieniu punkt C tak, |AC|>|AB|. Na ramieniu AC wyznacz konstrukcyjnie punkt D tak, aby |AD|+|DB|=|AC|. Przeprowadź analizę zadania, wykonaj konstrukcję, opisz ją i podaj uzasadnienie (dowód poprawności).

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Bądź na bieżąco z MatFiz24.pl