Matura z matematyki - Poziom podstawowy, maj 2021 CKE

Podstawowa matura z matematyki – Maj 2021 CKE

Zadanie 1. (0-1)

Liczba \({{100}^{5}}\cdot {{\left( 0,1 \right)}^{-6}}\) jest równa

A. \({{10}^{13}}\)
B. \({{10}^{16}}\)
C. \({{10}^{-1}}\)
D. \({{10}^{-30}}\)
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 2. (0-1)

Liczba 78 stanowi 150% liczby c. Wtedy liczba c jest równa

A. 60
B. 52
C. 48
D. 39
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 3. (0-1)

Rozważamy przedziały liczbowe (−∞, 5) i ⟨−1, +∞). Ile jest wszystkich liczb całkowitych, które należą jednocześnie do obu rozważanych przedziałów?

A. 6
B. 5
C. 4
D. 7
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 4. (0-1)

Suma \(2\log \sqrt{10}+\log {{10}^{3}}\) jest równa

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu
  • Ucz się matematyki już od 25 zł. Instrukcja premium
  • Uzyskaj dostęp do całej strony MatFiz24.pl
  • Wesprzyj rozwój filmów matematycznych
Zaloguj się lub Wykup
Sprawdź Wykup
Anuluj
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 15 dni za 25.00 zł.
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 90 dni za 65.00 zł.
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 180 dni za 87.00 zł.

Kup abonament na 15 dni

25.00 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 15 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Kup abonament na 90 dni

65.00 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 90 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Kup abonament na 180 dni

87 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 180 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Anuluj
Zadanie 5. (0-1)

Różnica \(0,\left( 3 \right)-\frac{23}{33}\) jest równa

A. -0,(39)
B. \(-\frac{39}{100}\)
C. -0,36
D. \(-\frac{4}{11}\)
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 6. (0-1)

Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności \(\frac{2-x}{2}-2x\ge 1\) jest przedział

A. \(\left\langle 0,\left. +\infty \right) \right.\)
B. \(\left( -\infty ,\left. 0 \right\rangle \right.\)
C. \(\left( -\infty ,\left. 5 \right\rangle \right.\)
D. \(\left( -\infty , \right.\left. \frac{1}{3} \right\rangle \)
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 7. (0-1)

Na poniższym rysunku przedstawiono wykres funkcji f określonej w zbiorze ⟨−6, 5⟩.

zadanie 7 wykres funkcji matura z matematyki maj 2021

Funkcja g jest określona wzorem g (x) = f (x) − 2 dla x ∈ ⟨−6, 5⟩. Wskaż zdanie prawdziwe.

A. Liczba f (2) + g (2) jest równa (−2).
B. Zbiory wartości funkcji f i g są równe.
C. Funkcje f i g mają te same miejsca zerowe
D. Punkt P = (0, −2) należy do wykresów funkcji f i g.
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 8. (0-1)

Na rysunku obok przedstawiono geometryczną interpretację jednego z niżej zapisanych układów równań. Wskaż ten układ, którego geometryczną interpretację przedstawiono na rysunku.

zadanie 8 geometryczna interpretacja układu równań matura 2021

A. \(\left\{ \begin{align} & y=x+1 \\ & y=-2x+4 \\ \end{align} \right.\)
B. \(\left\{ \begin{align} & y=x-1 \\ & y=2x+4 \\ \end{align} \right.\)
C. \(\left\{ \begin{align} & y=x-1 \\ & y=-2x+4 \\ \end{align} \right.\)
D. \(\left\{ \begin{align} & y=x+1 \\ & y=2x+4 \\ \end{align} \right.\)
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 9. (0-1)

Proste o równaniach \(y=3x-5\quad oraz\quad y=\frac{m-3}{2}x+\frac{9}{2}\) są równoległe, gdy

A. m=1
B. m=3
C. m=6
D. m=9
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 10. (0-1)

Funkcja f jest określona wzorem \(f\left( x \right)=\frac{{{x}^{2}}}{2x-2}\) dla każdej liczby rzeczywistej x≠1. Wtedy dla argumentu \(x=\sqrt{3}-1\) wartość funkcji ? jest równa

A. \(\frac{1}{\sqrt{3}-1}\)
B. -1
C. 1
D. \(\frac{1}{\sqrt{3}-2}\)
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 11. (0-1)

Do wykresu funkcji f określonej dla każdej liczby rzeczywistej x wzorem \(f\left( x \right)={{3}^{x}}-2\) należy punkt o współrzędnych

A. (−1, −5)
B. (0, −2)
C. (0, −1)
D. (2, 4)
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 12. (0-1)

Funkcja kwadratowa f określona wzorem f(x) = −2(x + 1)(x − 3) jest malejąca w przedziale

A. \(\left\langle 1,\left. +\infty \right) \right.\)
B. \(\left( -\infty ,\left. 1 \right\rangle \right.\)
C. \(\left( -\infty ,\left. -8 \right\rangle \right.\)
D. \(\left\langle -8,\left. +\infty \right) \right.\)
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 13. (0-1)

Trzywyrazowy ciąg \(\left( 15,\ 3x,\ \frac{5}{3} \right)\) jest geometryczny i wszystkie jego wyrazy są dodatnie. Stąd wynika, że

A. \(x=\frac{3}{5}\)
B. \(x=\frac{4}{5}\)
C. x=1
D. \(x=\frac{5}{3}\)
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 14. (0-1)

Ciąg \(\left( {{b}_{n}} \right)\) jest określony wzorem \({{b}_{n}}=3{{n}^{2}}-25n\) dla każdej liczby naturalnej n≥1. Liczba niedodatnich wyrazów ciągu \(\left( {{b}_{n}} \right)\) jest równa

A. 14
B. 13
C. 9
D. 8
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 15. (0-1)

Ciąg arytmetyczny \(\left( {{a}_{n}} \right)\) jest określony dla każdej liczby naturalnej n≥1. Trzeci i piąty wyraz ciągu spełniają warunek \({{a}_{3}}+{{a}_{5}}=58.\) Wtedy czwarty wyraz tego ciągu jest równy

A. 28
B. 29
C. 33
D. 40
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 16. (0-1)

Dla każdego kąta ostrego α iloczyn \(\frac{\cos \alpha }{1-{{\sin }^{2}}\alpha }\cdot \frac{1-{{\cos }^{2}}\alpha }{\sin \alpha }\) jest równy

A. \(\sin \alpha \)
B. \(tg\alpha \)
C. \(\cos \alpha \)
D. \({{\sin }^{2}}\alpha \)
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 17. (0-1)

Prosta k jest styczna w punkcie A do okręgu o środku O. Punkt B leży na tym okręgu i miara kąta AOB jest równa 80° . Przez punkty O i B poprowadzono prostą, która przecina prostą k w punkcie C (zobacz rysunek).

zadanie 17 miara kąta BAC matura z matematyki 2021

Miara kąta BAC jest równa

A. 10°
B. 30°
C. 40°
D. 50°
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 18. (0-1)

Przyprostokątna AC trójkąta prostokątnego ABC ma długość 8 oraz \(tg\alpha =\frac{2}{5}\) (zobacz rysunek).

zad 18 pole trójkąta matura z matematyki maj 2021

Pole tego trójkąta jest równe

A. 12
B. \(\frac{37}{3}\)
C. \(\frac{62}{5}\)
D. \(\frac{64}{5}\)
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 19. (0-1)

Pole pewnego trójkąta równobocznego jest równe \(\frac{4\sqrt{3}}{9}.\) Obwód tego trójkąta jest równy

A. 4
B. 2
C. \(\frac{4}{3}\)
D. \(\frac{2}{3}\)
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 20. (0-1)

W trójkącie ABC bok BC ma długość 13, a wysokość CD tego trójkąta dzieli bok AB na odcinki o długościach \(\left| AD \right|=3\quad i\quad \left| BD \right|=12\) (zobacz rysunek obok). Długość boku AC jest równa

zadanie 20 długość boku AC matura z matematyki maj 2021
A. \(\sqrt{34}\)
B. \(\frac{13}{4}\)
C. \(2\sqrt{14}\)
D. \(3\sqrt{45}\)
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 21. (0-1)

Punkty A, B, C i D leżą na okręgu o środku S. Miary kątów SBC, BCD, CDA są równe odpowiednio: do zad 21 miary katów matura z matematyki maj 2021 (zobacz rysunek).

zadanie 21 miara kąta DAS matura z matematyki 2021

Wynika stąd, że miara \(\alpha \) kąta DAS jest równa

A. 25°
B. 30°
C. 35°
D. 40°
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 22. (0-1)

W równoległoboku ABCD, przedstawionym na rysunku, kąt \(\alpha \) ma miarę 70°.

zadanie 22 miara kąta równoległoboku matura z matematyki maj 2021

Wtedy kąt \(\beta \) ma miarę

A. 80°
B. 70°
C. 60°
D. 50°
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 23. (0-1)

W każdym n–kącie wypukłym \(\left( n\ge 3 \right)\) liczba przekątnych jest równa \(\frac{n\left( n-3 \right)}{2}.\) Wielokątem wypukłym, w którym liczba przekątnych jest o 25 większa od liczby boków, jest

A. siedmiokąt
B. dziesięciokąt
C. dwunastokąt
D. piętnastokąt
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 24. (0-1)

Pole figury \({{F}_{1}}\) złożonej z dwóch stycznych zewnętrznie kół o promieniach 1 i 3 jest równe polu figury \({{F}_{2}}\) złożonej z dwóch stycznych zewnętrznie kół o promieniach długości r (zobacz rysunek).

zad 24 długość promienia matura z matematyki 2021

Długość r promienia jest równa

A. \(\sqrt{3}\)
B. 2
C. \(\sqrt{5}\)
D. 3
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 25. (0-1)

Punkt A = (3, −5) jest wierzchołkiem kwadratu ABCD, a punkt M = (1, 3) jest punktem przecięcia się przekątnych tego kwadratu. Wynika stąd, że pole kwadratu ABCD jest równe

A. 68
B. 136
C. \(2\sqrt{34}\)
D. \(8\sqrt{34}\)
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 26. (0-1)

Z wierzchołków sześcianu 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸𝐹𝐺𝐻 losujemy jednocześnie dwa różne wierzchołki. Prawdopodobieństwo tego, że wierzchołki te będą końcami przekątnej sześcianu 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸𝐹𝐺𝐻, jest równe

A. \(\frac{1}{7}\)
B. \(\frac{4}{7}\)
C. \(\frac{1}{14}\)
D. \(\frac{3}{7}\)
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 27. (0-1)

Wszystkich liczb naturalnych trzycyfrowych, większych od 700, w których każda cyfra należy do zbioru {1, 2, 3, 7, 8, 9} i żadna cyfra się nie powtarza, jest

A. 108
B. 60
C. 40
D. 299
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 28. (0-1)

Sześciowyrazowy ciąg liczbowy (1, 2, 2x, x+2, 5, 6) jest niemalejący. Mediana wyrazów tego ciągu jest równa 4. Wynika stąd, że

A. x=1
B. \(x=\frac{3}{2}\)
C. x=2
D. \(x=\frac{8}{3}\)
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 29. (0-2)

Rozwiąż nierówność:

\({{x}^{2}}-5x\le 14\)

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 30. (0-2)

Wykaż, że dla każdych trzech dodatnich liczb a, b i c takich, że \(a<b \), spełniona jest nierówność

\(\frac{a}{b}< \frac{a+c}{b+c}\)

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 31. (0-2)

Funkcja liniowa f przyjmuje wartość 2 dla argumentu 0, a ponadto f(4) − f(2) = 6. Wyznacz wzór funkcji f.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 32. (0-2)

Rozwiąż równanie:

\(\frac{3x+2}{3x-2}=4-x\)

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 33. (0-2)

Trójkąt równoboczny ABC ma pole równe \(9\sqrt{3}.\) Prosta równoległa do boku BC przecina boki AB i AC – odpowiednio – w punktach K i L. Trójkąty ABC i AKL są podobne, a stosunek długości boków tych trójkątów jest równy \(\frac{3}{2}.\) Oblicz długość boku trójkąta AKL.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 34. (0-2)

Gracz rzuca dwukrotnie symetryczną sześcienną kostką do gry i oblicza sumę liczb wyrzuconych oczek. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A polegającego na tym, że suma liczb wyrzuconych oczek jest równa 4 lub 5, lub 6.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 35. (0-5)

Punkty A = (−20, 12) i B = (7, 3) są wierzchołkami trójkąta równoramiennego ABC, w którym \(\left| AC \right|=\left| BC \right|\). Wierzchołek C leży na osi 0y układu współrzędnych. Oblicz współrzędne wierzchołka C oraz obwód tego trójkąta.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Bądź na bieżąco z MatFiz24.pl