Matura podstawowa z matematyki - Maj 2020 - CKE - Matfiz24.pl

Podstawowa matura z matematyki – Maj 2020 CKE

Zadanie 1. (0-1)

Wartość wyrażenia \({{x}^{2}}-6x+9\quad dla\quad x=\sqrt{3}+3\) jest równa

A. 1
B. 3
C. \(1+2\sqrt{3}\)
D. \(1-2\sqrt{3}\)
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 2. (0-1)

Liczba \(\frac{{{2}^{50}}\cdot {{3}^{40}}}{{{36}^{10}}}\) jest równa

A. \({{6}^{70}}\)
B. \({{6}^{45}}\)
C. \({{2}^{30}}\cdot {{3}^{20}}\)
D. \({{2}^{10}}\cdot {{3}^{20}}\)
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 3. (0-1)

Liczba \({{\log }_{5}}\sqrt{125}\) jest równa

A. \(\frac{2}{3}\)
B. 2
C. 3
D. \(\frac{3}{2}\)
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 4. (0-1)

Cenę x pewnego towaru obniżono o 20% i otrzymano cenę y. Aby przywrócić cenę x, nową cenę y należy podnieść o

A. 25%
B. 20%
C. 15%
D. 12%
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu
  • Ucz się matematyki już od 25 zł. Instrukcja premium
  • Uzyskaj dostęp do całej strony MatFiz24.pl
  • Wesprzyj rozwój filmów matematycznych
Zaloguj się lub Wykup
Sprawdź Wykup
Anuluj
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 15 dni za 25.00 zł.
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 90 dni za 65.00 zł.
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 180 dni za 87.00 zł.

Kup abonament na 15 dni

25.00 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 15 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Kup abonament na 90 dni

65.00 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 90 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Kup abonament na 180 dni

87 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 180 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Anuluj
Zadanie 5. (0-1)

Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności \(3\left( 1-x \right)>2\left( 3x-1 \right)-12x\) jest przedział

A. \(\left( -\frac{5}{3},+\infty \right)\)
B. \(\left( -\infty ,\frac{5}{3} \right)\)
C. \(\left( \frac{5}{3},+\infty \right)\)
D. \(\left( -\infty ,-\frac{5}{3} \right)\)
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 6. (0-1)

Suma wszystkich rozwiązań równania \(x\left( x-3 \right)\left( x+2 \right)=0\) jest równa

A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Informacja do zadań 7.–9.

Funkcja kwadratowa f jest określona wzorem \(f\left( x \right)=a\left( x-1 \right)\left( x-3 \right).\) Na rysunku przedstawiono fragment paraboli będącej wykresem tej funkcji. Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt W = (2,1) .

informacje do zadań 7-9 matura z matematyki maj 2020
Zadanie 7. (0-1)

Współczynnik a we wzorze funkcji f jest równy

A. 1
B. 2
C. -2
D. -1
Zadanie 8. (0-1)

Największa wartość funkcji f w przedziale \(\left\langle 1,4 \right\rangle \) jest równa

A. -3
B. 0
C. 1
D. 2
Zadanie 9. (0-1)

Osią symetrii paraboli będącej wykresem funkcji f jest prosta o równaniu

A. x =1
B. x =2
C. y =1
D. y =2
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 10. (0-1)

Równanie \(x\left( x-2 \right)={{\left( x-2 \right)}^{2}}\) w zbiorze liczb rzeczywistych

A. nie ma rozwiązań.
B. ma dokładnie jedno rozwiązanie: x = 2 .
C. ma dokładnie jedno rozwiązanie: x = 0 .
D. ma dwa różne rozwiązania: x =1 i x = 2 .
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 11. (0-1)

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji liniowej f określonej wzorem
f (x)= ax+b.

zad11 wykres funkcji liniowej matura z matematyki maj 2020

Współczynniki a oraz b we wzorze funkcji f spełniają zależność

A. \(a+b>0\)
B. \(a+b=0\)
C. \(a\cdot b>0\)
D. \(a\cdot b<0\)
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 12. (0-1)

Funkcja f jest określona wzorem \(f\left( x \right)={{4}^{-x}}+1\) dla każdej liczby rzeczywistej x.
Liczba \(f\left( \frac{1}{2} \right)\) jest równa

A. \(\frac{1}{2}\)
B. \(\frac{3}{2}\)
C. 3
D. 17
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 13. (0-1)

Proste o równaniach \(y=\left( m-2 \right)x\quad oraz\quad y=\frac{3}{4}x+7\) są równoległe. Wtedy

A. \(m=-\frac{5}{4}\)
B. \(m=\frac{2}{3}\)
C. \(m=\frac{11}{4}\)
D. \(m=\frac{10}{3}\)
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 14. (0-1)

Ciąg \(\left( {{a}_{n}} \right)\) jest określony wzorem \({{a}_{n}}=2{{n}^{2}}\ dla\ n\ge 1.\) Różnica \({{a}_{5}}-{{a}_{4}}\) jest równa

A. 4
B. 20
C. 36
D. 18
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 15. (0-1)

W ciągu arytmetycznym \(\left( {{a}_{n}} \right)\), określonym dla \(n\ge 1,\) czwarty wyraz jest równy 3, a różnica tego ciągu jest równa 5. Suma \({{a}_{1}}+{{a}_{2}}+{{a}_{3}}+{{a}_{4}}\) jest równa

A. -42
B. -36
C. -18
D. 6
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 16. (0-1)

Punkt \(A=\left( \frac{1}{3},-1 \right)\) należy do wykresu funkcji liniowej f określonej wzorem \(f\left( x \right)=3x+b\). Wynika stąd, że

A. b = 2
B. b = 1
C. b = -1
D. b = -2
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 17. (0-1)

Punkty A, B, C, D, leżą na okręgu o środku w punkcie O. Kąt środkowy DOC ma miarę 118° (zobacz rysunek).

zad 17 miara kąta abc matura z matematyki maj 2020

Miara kąta ABC jest równa

A. 59°
B. 48°
C. 62°
D. 31°
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 18. (0-1)

Prosta przechodząca przez punkty A = (3,-2) i B = (-1,6) jest określona równaniem

A. y=-2x+4
B. y=-2x-8
C. y=2x+8
D. y=2x-4
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 19. (0-1)

Dany jest trójkąt prostokątny o kątach ostrych \(\alpha \ i\ \beta \) (zobacz rysunek).

zad 19 trójkąt prostokątny matura z matematyki maj 2020

Wyrażenie \(2\cos \alpha -\sin \beta \) jest równe

A. \(2\sin \beta \)
B. \(\cos \ \alpha \)
C. 0
D. 2
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 20. (0-1)

Punkt B jest obrazem punktu A = (−3, 5) w symetrii względem początku układu współrzędnych. Długość odcinka AB jest równa

A. \(2\sqrt{34}\)
B. 8
C. \(\sqrt{34}\)
D. 12
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 21. (0-1)

Ile jest wszystkich dwucyfrowych liczb naturalnych utworzonych z cyfr: 1, 3, 5, 7, 9, w których cyfry się nie powtarzają?

A. 10
B. 15
C. 20
D. 25
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 22. (0-1)

Pole prostokąta ABCD jest równe 90. Na bokach AB i CD wybrano – odpowiednio – punkty P i R, takie, że \(\frac{\left| AP \right|}{\left| PB \right|}=\frac{\left| CR \right|}{\left| RD \right|}=\frac{3}{2}\) (zobacz rysunek).

zad 22 pole czworokąta apcr matura z matematyki maj 2020

Pole czworokąta APCR jest równe:

A. 36
B. 40
C. 54
D. 60
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 23. (0-1)

Cztery liczby: 2, 3, a, 8, tworzące zestaw danych, są uporządkowane rosnąco. Mediana tego zestawu czterech danych jest równa medianie zestawu pięciu danych: 5, 3, 6, 8, 2. Zatem

A. a = 7
B. a = 6
C. a = 5
D. a = 4
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 24. (0-1)

Przekątna sześcianu ma długość \(4\sqrt{3}.\) Pole powierzchni tego sześcianu jest równe

A. 96
B. \(24\sqrt{3}\)
C. 192
D. \(16\sqrt{3}\)
Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 26. (0-2)

Rozwiąż nierówność \(2\left( x-1 \right)\left( x+3 \right)>x-1.\)

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 27. (0-2)

Rozwiąż równanie \(\left( {{x}^{2}}-1 \right)\left( {{x}^{2}}-2x \right)=0.\)

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 28. (0-2)

Wykaż, że dla każdych dwóch różnych liczb rzeczywistych a i b prawdziwa jest nierówność

\(a\left( a-2b \right)+2{{b}^{2}}>0\)

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 29. (0-2)

Trójkąt ABC jest równoboczny. Punkt E leży na wysokości CD tego trójkąta oraz \(\left| CE \right|=\frac{3}{4}\left| CD \right|.\) Punkt F leży na boku BC i odcinek EF jest prostopadły do BC (zobacz rysunek).

zad 29 obliczanie miar w trójkącie równobocznym matura z matematyki maj 2020

Wykaż, że \(\left| CF \right|=\frac{9}{16}\left| CB \right|.\)

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 30. (0-2)

Rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry, która na każdej ściance ma inną liczbę oczek – od jednego oczka do sześciu oczek. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A polegającego na tym, że co najmniej jeden raz wypadnie ścianka z pięcioma oczkami.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 31. (0-2)

Kąt \(\alpha\) jest ostry i spełnia warunek \(\frac{2\sin \alpha +3\cos \alpha }{\cos \alpha }=4.\) Oblicz tangens kąta \(\alpha\).

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 32. (0-4)

Dany jest kwadrat ABCD, w którym \(A=\left( 5,-\frac{5}{3} \right).\) Przekątna BD tego kwadratu jest zawarta w prostej o równaniu \(y=\frac{4}{3}x.\) Oblicz współrzędne punktu przecięcia przekątnych AC i BD oraz pole kwadratu ABCD.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 33. (0-4)

Wszystkie wyrazy ciągu geometrycznego \(\left( {{a}_{n}} \right),\) określonego dla n ≥ 1, są dodatnie. Wyrazy tego ciągu spełniają warunek \(6{{a}_{1}}-5{{a}_{2}}+{{a}_{3}}=0.\) Oblicz iloraz q tego ciągu należący do przedziału \(\left\langle 2\sqrt{2},\ 3\sqrt{2} \right\rangle .\)

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 34. (0-5)

Dany jest ostrosłup prawidłowy czworokątny ABCDS, którego krawędź boczna ma długość 6 (zobacz rysunek). Ściana boczna tego ostrosłupa jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem, którego tangens jest równy \(\sqrt{7}.\) Oblicz objętość tego ostrosłupa.

zad 34 objętość ostrosłupa matura z matematyki maj 2020 Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Bądź na bieżąco z MatFiz24.pl