Wyrażenia algebraiczne – testy ósmoklasisty -

Wyrażenia algebraiczne – testy ósmoklasisty

Zadania do nauki przed egzaminem ósmoklasisty z matematyki.

Wyrażenia algebraiczne

Zadanie 5. (0-1)

Kacper zabrał na wycieczkę dwa razy mniej pieniędzy niż Wojtek. Kacper wydał połowę swoich pieniędzy, a Wojtek wydał \(\frac{1}{4}\) swoich.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Kacper wydał tyle samo pieniędzy, ile wydał Wojtek.PRAWDA/FAŁSZ

Po wycieczce Kacprowi zostało trzy razy mniej pieniędzy niż Wojtkowi.PRAWDA/FAŁSZ

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 9. (0–1)

W autobusie jechało m mężczyzn i k kobiet. Na przystanku wysiedli 2 mężczyźni i 3 kobiety, a wsiadło 5 mężczyzn i 2 kobiety.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Gdy autobus odjechał z tego przystanku, podróżowało nim

A. (m + 3) mężczyzn i (k – 1) kobiet.
B. (m – 3) mężczyzn i (k – 1) kobiet.
C. (m + 3) mężczyzn i (k + 1) kobiet.
D. (m – 3) mężczyzn i (k + 1) kobiet.
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 13. (0–1)

Sprzedawca kupił do swojego sklepu m kilogramów marchwi i b kilogramów buraków: zapłacił po 1,50 zł za kilogram marchwi i po 0,90 zł za kilogram buraków. Warzywa te sprzedał za łączną kwotę 180 złotych.

Które wyrażenie przedstawia różnicę kwoty uzyskanej za sprzedane warzywa i kosztu ich zakupu? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. m · 1,5 + b · 0,9 + 180
B. m · 1,5 – b · 0,9 – 180
C. 180 – (m · 1,5 + b · 0,9)
D. 180 – (m · 1,5 – b · 0,9)
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 10. (0–1)

Na rysunku przedstawiono sposób ułożenia wzoru z jednakowych elementów i podano długości dwóch fragmentów tego wzoru.

Wyrażenia algebraiczne na egzaminie

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Fragment wzoru złożony z 3 elementów ma długość:

A. 15cm
B. 15,75cm
C. 16,5cm
D. 18cm
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie 12. (0–1)

Liczba x jest dodatnia, a liczba y jest ujemna.

Ile spośród liczb: \(x\cdot y,\ \ x-y,\ \ \frac{x}{y},\ \ {{\left( y-x \right)}^{2}}\) jest dodatnich? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. Jedna
B. Dwie
C. Trzy
D. Cztery
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube

Rozwiązanie:

Iloczyn i iloraz liczb dodatnich i ujemnych

Odp.: B. Dwie

Informacja do zadań 9. i 10.

Na rysunkach przedstawiono kształt i sposób układania płytek oraz niektóre wymiary w centymetrach.

Wyrażenia algebraiczne
Zadanie 9.

Ułożono wzór z 5 płytek, jak na rysunku.

Wyrażenie algebraiczne

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Odcinek x ma długość

A. 20 cm   B. 22 cm   C. 26 cm   D. 30 cm

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu
  • Ucz się matematyki już od 25 zł. Instrukcja premium
  • Uzyskaj dostęp do całej strony MatFiz24.pl
  • Wesprzyj rozwój filmów matematycznych
Zaloguj się lub Wykup
Sprawdź Wykup
Anuluj
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 15 dni za 25.00 zł.
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 90 dni za 65.00 zł.
Pełny dostęp do zawartości MatFiz24.pl na 180 dni za 87.00 zł.

Kup abonament na 15 dni

25.00 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 15 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Kup abonament na 90 dni

65.00 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 90 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Kup abonament na 180 dni

87 PLN Przelew Dotpay

Podaj swój email, aby zakupić dostęp do wszystkich treści

/
Odblokuj na 180 dni

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu MatFiz24.pl.

Anuluj
Zadanie 10.

Które wyrażenie algebraiczne opisuje długość analogicznego do x odcinka dla wzoru złożonego z n płytek? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. 6n B. 6n – 4 C. 4n – 2 D. 4n + 2

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Informacje do zadań 11.–13.

Małgosia narysowała równoległobok położony w układzie współrzędnych tak jak na pierw-szym rysunku. Kolejne przystające do niego równoległoboki rysowała w taki sposób, że dol-ny lewy wierzchołek rysowanego równoległoboku był środkiem górnego boku poprzedniego równoległoboku (rysunek 2.).

Wyrażenia algebraiczne
Zadanie 11. (0-1)

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Małgosia narysowała w opisany sposób czwarty równoległobok. Współrzędna y prawego górnego wierzchołka tego równoległoboku jest równa

A. 8   B. 9   C. 10   D. 11

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 12. (0-1)

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Agnieszka narysowała w taki sam sposób n równoległoboków. Współrzędna y prawego gór-nego wierzchołka ostatniego równoległoboku jest równa

A. n + 2   B. 2n   C. 2n + 2   D. 4n

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 13. (0-1)

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Współrzędne prawego górnego wierzchołka ostatniego narysowanego równoległoboku są równe (a,b). Współrzędne takiego wierzchołka w następnym równoległoboku będą równe

A. (a + 4,b + 2)   B. (a + 2,b + 3)   C. (a + 3,b + 2)   D. (a + 3,b + 1)

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.

Informacje do zadań 4. i 5.

W wyborach na przewodniczącego samorządu szkolnego kandydowało czworo uczniów. Każdy wyborca oddał jeden ważny głos. Ala otrzymała 25 głosów, a Basia 15 głosów. Na Michała głosowało 2/5 pozostałych osób, a reszta głosów przypadła Oli.

Zadanie 4. (0-1)

Które wyrażenie przedstawia liczbę osób głosujących na Michała, jeśli w głosowaniu brało udział n osób?

Testy 		gimnazjalne Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 5. (0-1)

Kto zajął trzecie miejsce w wyborach, jeśli w głosowaniu wzięło udział 120 osób?

A. Ala.   B. Basia.   C. Michał.   D. Ola.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 24. (0-1)

Każda z figur przedstawionych na rysunkach powstała z trójkąta równobocznego o boku długości a i równoległoboku o jednej parze boków długości b. Porównaj obwody tych figur. Które zdanie jest prawdziwe?

Wyrażenie algebraiczne

A. Figura II ma większy obwód niż każda z pozostałych.
B. Figura III ma mniejszy obwód niż każda z pozostałych.
C. Wszystkie figury mają takie same obwody.
D. Za mało danych, by porównać obwody.

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 32. (0-2)

Dla patrzącego z góry płytka chodnika ma kształt ośmiokąta, w którym kolejne boki są prostopadłe. Na rysunkach przedstawiono jego kształt, sposób układania płytek oraz niektóre wymiary w centymetrach.

Wyrażenie algebraiczne

Oblicz długość odcinka a.
Napisz wyrażenie algebraiczne, odpowiadające długości analogicznego odcinka dla pasa złożonego z n płytek.

Odpowiedź: Długość odcinka a ………………………….
Wyrażenie algebraiczne …………………………………..

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 15. (0-1)

W pewnym państwie liczba osób niepełnoletnich jest równa p, pełnoletnich w wieku poniżej 60 lat jest o połowę mniej, a pozostałych dorosłych jest k razy mniej niż osób niepełnoletnich. Liczbie ludności tego państwa odpowiada wyrażenie

Wyrażenie algebraiczne - testy 2008 Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Zadanie 29. (0-2)

W wiadrze jest x litrów wody, a w garnku y litrów wody. Ile litrów wody będzie w wiadrze, a ile w garnku, jeśli:

1. z wiadra przelejemy do garnka 1,5 litra wody;

2. przelejemy połowę wody z garnka do wiadra?

Wpisz do tabeli odpowiednie wyrażenia algebraiczne.

Wyrażenie algebraiczne Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.
Bądź na bieżąco z MatFiz24.pl