Twierdzenie Pitagorasa - testy ósmoklasisty -

Twierdzenie Pitagorasa – testy ósmoklasisty

Twierdzenie Pitagorasa w zadaniach i testach egzaminacyjnych

Zadanie. (0-1)

Na dwóch bokach trójkąta prostokątnego ABC zbudowano kwadraty. Pole kwadratu zbudowanego na boku BC jest równe 169, a pole kwadratu zbudowanego na boku AC jest równe 25.

egzamin gimnazjalny zadanie 16 kwadraty na bokach trójkąta

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Bok BC ma długość 13. PRAWDA/FAŁSZ

Pole kwadratu zbudowanego na boku AB jest równe 144. PRAWDA/FAŁSZ

Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Zadanie. (0–1)

Dany jest trójkąt prostokątny ABC o przyprostokątnych długości 15 cm i 20 cm.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Przeciwprostokątna trójkąta DEF podobnego do trójkąta ABC w skali 2:1 ma długość

A. 25 cm
B. 30 cm
C. 40 cm
D. 50 cm
Zobacz na stronie
Zobacz na YouTube
Bądź na bieżąco z MatFiz24.pl